Комариста Богдана Миколаївна

komarystaB

Комариста Богдана Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики ХТП,

INTELLECTсторінка викладача

відповідальна за напрям 
"Ректорський контроль якості залишкових знань студентів"
куратор гр. ХА-81мн та гр. ХА-81мп

http://orcid.org/0000-0001-9542-6597 

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту (bohdanak на outlook.com), засоби Viber та Telegram. Студенти мають змогу відслідковути свій поточний рейтинг у персональних електронних кабінетах системи "Електронний кампус" університету, дані в яку вносить викладач на постійній основі.

Основи інженерії та технології сталого розвитку, (ОІтаТСР)
ФІОТ, ХТФ – 5 курс
Сталий інноваційний розвиток (СІР) 
ФМФ – 5 курс

Ресурси та діяльність у рамках дисциплін розміщено на платформі Moodle, курси доступні студентам за посиланням: ОІтаТСР - https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=359; СІР - https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=369 . Створено Telegram-групи, учасниками яких є усі студенти групи та викладачі дисципліни, для підтримки взаємодії та оперативного інформування (https://web.telegram.org/#/im?p=g447366796; https://web.telegram.org/#/im?p=g452273702 ).

Студенти мають змогу реєструватись на курси платформи «Coursera» для заміщення певних складників дисциплін з проблем сталого розвитку або для саморозвитку. Мова йде, зокрема, про курси:

 


Викладає дисципліни: Принципи сталого розвитку суспільства, Основи сталого розвитку суспільства, Комп'ютерна графіка (Компас), Основи інженерії та технології сталого розвитку.

Наукові інтереси полягають у сфері оцінювання сталого розвитку, екологічна безпека.

У 2004 році закінчила Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю інженер-еколог-технолог. З квітня 2004 по вересень 2004 працювала у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" на посаді асистента. З 2004 по 2005 рік обіймала посаду молодшого наукового співробітника Науково-дослідного інституту соціально-економічних проблем міста (КП НДІСЕП, м.Київ). З 2005 - інженер кафедри кібернетики ХТП НТУУ "КПІ". У 2007 році вступила до лав аспірантів НТУУ "КПІ". Дисертацію на тему "Моделювання та розрахунок індикаторів сталого розвитку для технологічних систем" захистила в 2014 р. за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека (автореферат дисертації).

Тел.: +38093 858 28 47 (KyivStar) 
E-maіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові праці (вибірково)

 • Statyukha, G. Sustainable resource consumption assessment on LCA's basis [Text] / Gennadiy Statyukha, Bogdana Komarysta, Iryna Dzhygyrey // Computer Aided Chemical Engineering. - Vol. 26. - 2009. - PP. 1111-1116.
 • Оцінювання сталості ресурсоспоживання продукційних систем на прикладі виробництва рулонних покрівельних матеріалів [Текст] / Г.О. Статюха, О.С. Бондаренко, І.М. Джигирей , Б.М. Комариста // Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. - Вип. 36. - 2009. - С. 377-386.
 • Монетаризаційний метод оцінювання впливу життєвого циклу продукційної системи [Текст] / Г.О. Статюха, І.М. Джигирей, Н.Є. Теліцина, Б.М. Комариста // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2009. - N 659. - С. 169-172.
 • Статюха, Г.А. Практические аспекты оценивания устойчивости технологических систем на базе теории природного капитала [Текст] / Г.А. Статюха, И.Н. Джигирей, Б.Н. Комариста // Вісник ЧДТУ. - 2008. - N 4. - С. 62-66.
 • Статюха, Г.О. Зведена методика оцінювання шкідливого впливу продукції на довкілля[Текст] / Г.О. Статюха, І.М. Джигирей, Б.М. Комариста. // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2008. - N 1/6 (37). - С. 8-20.
 • Статюха, Г.А. Проблемы построения метрик устойчивого развития для системного применения в оценивании взаимодействия общества с окружающей средой [Текст] / Г.А. Статюха, И.Н. Джигирей, Б.Н. Комаристая // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2008. - N 6/4 (36). - С. 19-26.
 • Product System Sustainability Assessment on Monetary Basis [Text] / M. Zgurovsky, G. Statyukha, B. Komarysta, I. Dzhygyrey // Proceedings of the 8th World Congress of Chemical Engineering (WCCE8), Montreal, Canada, August 23-27, 2009. - GPOS-0198.
 • Статюха Г.А., Джигирей И.Н., Комаристая Б.Н. Разработка коэффициента устойчивого ресурсосбережения на основе оценки жизненного цикла // Тези доповідей Першої науково-практичної конференції з міжнародною участю "Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях", Черкаси, 2008 - с. 228-230.
 • Statyukha G., Komarysta B., Bondarenko E. The system adaptation of environmental sustainable indices for the enterprise managing ]// 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovakia, 2008 - p. 116.
 • M. Zgurovsky, G. Statyukha, I. Dzhygyrey, B. Komarysta. Life cycle inventory as the basis for sustainable resource consumption estimation // Abstracts of 21st international CODATA Conference, October 5-8, 2008, Kyiv, Ukraine. - p. 14.
 • Комаристая Б.Н. Индикаторы как основной элемент стандартов управления природной средой // Збірка тез доповідей. Екологія. Людина. Суспільство. X Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ, 2007 - с. 111.
 • Statyukha G., Komarysta B. Usage of sustainable development metrics for the enterprise estimation. XIX POLISH CONFERENCE OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING. Rzeszow, 3-7 September 2007, tom 2. - 235-238.

Методичні матеріали (вибірково)

 • Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 286 с. Систем. вимоги: MS Windows; Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 90 с. Систем. вимоги: MS Windows; Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 229 с. Систем. вимоги: Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі: методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К:2014. – 122 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows XP, 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • [ pdf ] Сталі автоматизовані виробничі комплекси: Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи №2 "Оцінювання небезпечності виробничого комплексу в умовах нормальної експлуатації" для студентів спеціальності 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Бойко Т. В.]. – К: 2016. – 38 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування: Методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2016. – 153 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2016. – 67 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 3. Проектування програмних доданків: Методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2016. – 255 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 3. Проектування програмних доданків: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів напряму підготовки 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2016. – 168 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА І. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,14 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 269 с.
 • [ pdf ] ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА ІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,14 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 131 с.
 • [ pdf ] ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА І. КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,84 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 225 с.
 • [ pdf ] ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: ЧАСТИНА І. КОМП’ЮТЕРНІ ПРАКТИКУМИ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,13 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 285 с.

 

Матеріали до курсу Принципи сталого розвитку суспільства 
для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології


[ pdf ] Навчальна програма дисципліни
[ pdf ] Робоча навчальна програма кредитного модуля
[ pdf ] Питання до контрольних робіт 
[ pdf ] Питання до семінарських занять 
[ pdf ] Положення про рейтингову систему оцінювання

 

Матеріали до курсу Основи інженерії та технології сталого розвитку 

 

Матеріали до лекцій

[ pdf ] Передумови становлення та сутність поняття сталого розвитку
         [ mp4 ] Відео-додаток
[ pdf ] Моделі розвитку суспільства. Роль інженерної науки і практики в сталому розвитку суспільства
         [ mp4 ] Відео-додаток 1 [ mp4 ] Відео-додаток 2
[ pdf ] Багатооборотна економіка
         [ pdf ] Кейс "Зелена палата"
         [ mp4 ] Відео-додаток 1 [ mp4 ] Відео-додаток 2
[ pdf ] Системи оцінювання сталого розвитку
         [ pdf ] Додаток 1 [ pdf ] Додаток 2
[ pdf ] Принципи та інструментарій промислової екології
         [ mp4 ] Відео-додаток 1 
[ pdf ] Екологічний менеджмент у міжнародних та національних стандартах [ pdf ] Посібник з СЕК
[ pdf ] Зелені технології та інженерні рішення
[ pdf ] Техногенна безпека як важливий аспект сталого розвитку
         [ ppt ] Додаток 1 [ pptx ] Додаток 2 [ mp4 ] Додаток 3 
 

  Основи інженерії та технології сталого розвитку: [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с.
[ pdf ] Перелік тем рефератів
[ pdf ] Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів

[ pdf ] Основи інженерії та технології сталого розвитку: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / Уклад. Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. - 76 с.