Вступ на навчання за програмою магістра

УВАГА!
Кафедру кібернетики хіміко-технологічних процесів реорганізовано (детальніше за посиланням).
Нова назва кафедри - КАФЕДРА ТЕХНІЧНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ.

 

ВСТУП 2020

 

ДО УВАГИ!
[ pdf ] Склад атестаційної комісії
[ pdf ] Графік роботи відбіркової комісії
[ pdf ] Розклад роботи атестаційної комісії - перший етап
[ pdf ] Розклад роботи атестаційної комісії - другий етап

 

Освітній ступінь магістра здобувається на другому рівні вищої освіти. Прийом на підготовку ступеня магістра за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та освітньою програмою

Комп'ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва

здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які мають диплом спеціаліста.

Прийом на підготовку ступеня магістра за освітньою програмою
"Технічні та програмні засоби автоматизації" 
за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у деталях


Якщо Ви отримали ступінь бакалавра за напрямом підготовки / спеціальністю, відмінною від "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" Ви можете вступати на програму підготовки магістра за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Після завершення цієї програми підготовки Ви зможете:

  • отримати диплом магістра з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій;
  • працювати на всіх посадах, обіймання яких потребує наявності повної вищої освіти;
  • продовжити навчання за програмою підготовки доктора філософії як у нашому університеті, так і в інших вузах України і за кордоном.

Звертаємо Вашу увагу, що документи на програму підготовки магістра подаються лише у паперовому вигляді особисто.

ПРОФЕСІЙНА ЧИ НАУКОВА ПРОГРАМА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ?

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою:

Освітньо-професійна програма розрахована на здобувачів, які планують реалізувати себе у виробничій та комерційній сферах і приступити до трудової діяльності після одержання диплому магістра. Ця програма зосереджена на професійних аспектах діяльності фахівця з автоматизації та комп'ютерно-інтегровані технологій і передбачає потужну практичну підготовку. Тривалість програми 1 рік і 4 місяці. Переважна більшість здобувачів навчається саме за цією програмою.

Освітньо-наукова програма розрахована на здобувачів, які планують реалізувати себе у освітній та науковій сферах і після одержання диплому магістра планують продовжити навчання за програмою доктора філософії. Ця програма, окрім професійних аспектів діяльності фахівця з автоматизації та комп'ютерно-інтегровані технологій, передбачає потужну наукову складову. Тривалість програми 1 рік і 9 місяців.

Проте, будь-які формальні обмеження відсутні. Так, після завершення освітньо-наукової програми Ви маєте повне право на працевлаштування у виробничу або комерційну структуру, а після завершення освітньо-професійної – вступити на навчання до аспірантури.

УМОВИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ = ЄВІ + ЄФВВ + RA,

де ЄВІ – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, ЄВФФ – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника. Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою: RA = 2RA + 2RT , де: RA – академічна складова, RT – складова творчих досягнень.

Детальніше про розрахунок рейтингу вступника ТУТ (http://pk.kpi.ua/entry-5-course/, https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules5-2020.pdf)

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти проводяться у формі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та фахових вступних випробувань (ЄФВВ, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ -
06 травня – 03 червня 1800 2020 року

Початок реєстрації електронних кабінетів -
01 липня 2020 року

Терміни прийому заяв та документів для осіб,
які вступають на основі результатів ЄВІ/ЄФВВ -
05 – 22 липня 2020 року

 

Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів) - 17 – 25 червня 2020 року

Вступні випробування -
05 – 26 липня 2020 року


https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules5-2020.pdf


05 серпня 2020 року - оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

10 серпня 2020 року, до 1800 - закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

14 серпня 2020 року, до 1300 - закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

11 серпня 2020 року, до 1200 - зарахування вступників за державним замовленням

15 серпня 2020 року - зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб


pdf ] ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації "Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів" та критерії оцінювання знань вступників

pdf ] ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації "Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів"

Перейти ] Інформація для вступників на 5 курс