Дисципліни

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Шановні студенти!

Інформацію щодо форм проведення дистанційного навчання викладачами кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів у період загальнонаціонального карантину в розрізі дисциплін розміщено на персональних сторінках викладачів.

 

 

АНОТАЦІЇ КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ
[ перейти ]
РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
[ перейти ]

Орієнтовний перелік дисциплін, які вивчає студент спеціалізації
"Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробництв"

БАКАЛАВРАТ

Цикл природничо-наукової підготовки

Вища математика
Комп'ютерна графіка
Програмування
Спеціальні розділи математики
Фізика

Цикл базової підготовки

Економіка і організація виробництва
Електротехніка
Комп'ютерна електроніка
Комп'ютерне моделювання процесів і систем
Метрологія
Охорона праці та цивільний захист
Теорія автоматичного управління
Технології розроблення програмного забезпечення

Цикл професійно-практичної підготовки

Автоматизація технологічних процесів
Вступ до інформаційних технологій
Загальна хімічна технологія
Загальна хімія
Інженерна графіка
Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт
Комп’ютерні мережі
Моделювання процесів тепло- массообміну
Органічна хімія
Принципи сталого розвитку суспільства
Сталі виробництва і технології
Технічні засоби автоматизації
Технологічні вимірювання і прилади
Технологічні об’єкти управління

Цикл базової підготовки за вибором студента

Навчальна дисципліна з екології

Цикл професійно-практичної підготовки за вибором студента

Навчальна дисципліна з моделювання фізико-хімічних явищ
Навчальна дисципліна з прикладної математичної статистики
Навчальна дисципліна з інженерії сталого розвитку
Навчальна дисципліна зі спеціалізованого програмного забезпечення
Навчальна дисципліна з систем автоматизованого проектування
Навчальна дисципліна з ідентифікації систем управління

Цикл соціально-гуманітарної підготовки за вибором студента

Іноземна мова
Іноземна мова професійного спрямування
Навчальна дисципліна з історії
Навчальна дисципліна з права
Навчальна дисципліна з психології
Навчальна дисципліна з української мови
Навчальна дисципліна з філософії
Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором 

МАГІСТРАТУРА

Цикл навчальних дисциплін базової підготовки

Патентознавство та інтелектуальна власність
Сучасна теорія управління

Дослідницька (наукова) компонента

Наукова робота за темою магістерської роботи
Науково-дослідна практика

Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки

Інтелектуальні системи прийняття рішень
Моделювання енергозберігаючих та екологічних систем
Надійність систем автоматизації
Оптимізація складних технологічних систем
Планування оптимального експерименту
Системний аналіз
Сталі виробничі комплекси
Стандартизація та сертифікація
Сучасні інформаційні технології
Сучасні системи автоматичного управління

Цикл навчальних дисциплін базової підготовки (за вибором студента)

Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку
Навчальна дисципліна з педагогіки
Навчальна дисципліна з менеджменту
Практикум іншомовного наукового спілкування

Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки (за вибором студента)

Навчальна дисципліна з моделювання об’єктів і систем у галузі
Навчальна дисципліна з інформаційних технологій у наукових дослідженнях


[ pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат I курс

pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат II курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат III курс

pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат IV курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Магістр професійний I курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Магістр науковий I курс

pdf ] Робочий навчальний план - Магістр науковий II курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Доктор філософії І курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Доктор філософії ІІ курс

 

АНОТАЦІЇ КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ

[ pdf ] Комп'ютерна графіка
[ pdf ] Вступ до інформаційних технологій
[ pdf ] Програмування - 1. Процедурне програмування
[ pdf ] Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт
[ pdf ] Комп’ютерні мережі
[ pdf ] Програмування - 2. Об'єктно-орієнтоване програмування
[ pdf ] Технології розроблення програмного забезпечення - 1. Сучасні технології програмування
[ pdf ] Технологічні вимірювання і прилади
[ pdf ] Програмування спеціалізованих задач - 1. Програмування спеціалізованих задач
[ pdf ] Програмування спеціалізованих задач - 2. Курсова робота
[ pdf ] Обчислювальна математика - 1. Обчислювальна математика
[ pdf ] Обчислювальна математика - 2. Курсова робота
[ pdf ] Метрологія
[ pdf ] Спеціальні розділи математики - 1. Прикладна математична статистика
[ pdf ] Комп'ютерна електроніка - 1. Основи електронної схемотехніки
[ pdf ] Моделювання процесів тепло- та масообміну - 1. Термодинаміка та гідрогазодинаміка
[ pdf ] Технології розроблення програмного забезпечення - 2. Інформаційні системи і комплекси
[ pdf ] Технології розроблення програмного забезпечення - 3. Курсова робота
[ pdf ] Комп'ютерне моделювання процесів і систем - 1. Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів
[ pdf ] Теорія автоматичного управління - 1. Лінійні системи
[ pdf ] Принципи сталого розвитку
[ pdf ] Технічні засоби автоматизації - 2. Розроблення стратегій автоматизованного управління
[ pdf ] Спеціальні розділи математики - 2. Математичні рівняння фізичної хімії
[ pdf ] Технічні засоби автоматизації - 1. Засоби автоматизації типових процесів хімічних виробництв
[ pdf ] Інженерія сталого розвитку
[ pdf ] Комп'ютерна електроніка - 2. Основи мікропроцесорної техніки
[ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування
[ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 3. Проектування програмних доданків
[ pdf ] Теорія автоматичного управління - 2. Особливі види систем
[ pdf ] Методи штучного інтелекту та їх застосування в хімічній технології
[ pdf ] Системний аналіз складних хіміко-технологічних комплексів - 1. Системний аналіз складних хіміко-технологічних комплексів
[ pdf ] Системний аналіз складних хіміко-технологічних комплексів - 2. Курсова робота
[ pdf ] Управління якістю продукції
[ pdf ] Проектування систем автоматизації - 2. Задачі ідентифікції у проектуванні систем автоматизації
[ pdf ] Основи роботи з сучасними інтегрованими комплексами
[ pdf ] Автоматизація технологічних процесів та виробництв
[ pdf ] Проектування систем автоматизації - 1. Типові проектні рішення для систем автоматизації
[ pdf ] Моделювання хімічних процесів та реакторів
[ pdf ] Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. Основи наукових досліджень
[ pdf ] Наукова робота за темою магістерської дисертації - 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
[ pdf ] Сталі автоматизовані виробничі комплекси - 1. Сталі автоматизовані виробничі комплекси
[ pdf ] Системний аналіз - 1. Системний аналіз
[ pdf ] Системний аналіз - 2. Курсова робота
[ pdf ] Інтелектуальні системи прийняття рішень
[ pdf ] Стандартизація та сертифікація систем автоматизації
[ pdf ] Основи інженерії та технології сталого розвитку
[ pdf ] Сучасна теорія управління - 1. Прикладна теорія автоматичного управління
[ pdf ] Сучасна теорія управління - 2. Синтез програмного забезпечення систем управління
[ pdf ] Сталі автоматизовані виробничі комплекси - 2. Курсова робота
[ pdf ] Моделювання енергозберігаючих та екологічних систем
[ pdf ] Оптимізація складних технологічних систем - 1. Математичні методи оптимізації складних систем
[ pdf ] Оптимізація складних технологічних систем - 2. Прикладні задачі оптимізації складних технологічних систем
[ pdf ] Сучасні системи автоматичного управління
[ pdf ] Сучасні інформаційні технології - 1. Сучасні інформаційні технології
[ pdf ] Сучасні інформаційні технології - 2. Курсовий проект
[ pdf ] Комп'ютерні технології у наукових дослідженнях