Лабораторія моніторингу екологічної сталості

Спільна навчально-наукова 
лабораторія моніторингу екологічної сталості 
Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку 
і кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів НТУУ "КПІ"
Завідувач лабораторії 
кандидат технічних наук 
Джигирей Ірина Миколаївна
 

 

Лабораторію моніторингу екологічної сталості створено у 2013 році в рамках науково-технічної програми НТУУ «КПІ» «Сталий розвиток». Метою створення лабораторії є проведення наукової та навчальної роботи для вирішення актуальних наукових задач щодо оцінювання екологічної сталості та безпеки різномасштабних об’єктів, процесів, систем і територіальних утворень задля ефективного ухвалення рішень та керування.

Напрямки діяльності лабораторії

  • проведення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт у галузі оцінювання процесів сталого розвитку в глобальному та національному контекстах;
  • створення і ведення банків даних у сфері екологічної компоненти різнорівневих процесів сталого розвитку суспільства і забезпечування інформаційного обмінювання;
  • розроблення та вдосконалення методів і моделей оцінювання та прогнозування екологічної сталості різномасштабних об’єктів, процесів і систем з метою інформаційно-аналітичного підтримування ухвалення рішень.
  • розроблення теоретичних основ оцінювання екологічного техногенного ризику об’єктів і систем на всіх етапах життєвого циклу для ефективного ухвалення рішень та керування;
  • проведення індексного оцінювання рівня екологічної безпеки промислових об’єктів, зокрема проектованих, із визначенням ризиків змін стану складових довкілля;
  • проведення оцінювання впливу життєвого циклу продукційних та техногенних об’єктів і систем на навколишнє природне середовище і людину;
  • створення підручників, навчальних посібників, іншого навчально-методичного забезпечення та методичних розробок, зокрема електронних, за результатами науково-дослідної роботи лабораторії;
  • проведення семінарів, круглих столів, тренінгів та курсів підвищення кваліфікації з питань сталого розвитку для науковців, підприємців, студентів і школярів.

Публікації