Джигирей Ірина Миколаївна

Джигирей Ірина Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики ХТП, 
завідувач Спільної науково-навчальної лабораторії моніторингу екологічної сталості
ННК "Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку" і кафедри КХТП

INTELLECTсторінка викладача    ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-8360-447X

відповідальна за напрям "Веб-компонента кафедри"

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту (lab.mes на kpi.ua), засоби Viber та Telegram. За необхідності роз'яснення матеріалів групі студентів більше двох осіб створюється та проводиться конференція на платформі Zoom. Студенти мають змогу відслідковути свій поточний рейтинг у персональних електронних кабінетах системи "Електронний кампус" університету, дані в яку вносить викладач на постійній основі.

Спеціальні розділи математики 1 Прикладна математична статистика
ХА-81 2 курс
Ресурси та діяльність у рамках частини кредитного модуля, за яку відповідає викладач, розміщено на платформі Moodle, курс доступний студентам за посиланням https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=340. Створено Telegram-групу, учасниками якої є усі студенти групи та викладачі дисципліни, для підтримки взаємодії та оперативного інформування (https://web.telegram.org/#/im?p=g485046899). Запропоновано ресурси платформи Coursera для заміщення деяких видів діяльності в рамках дисципліни, зокрема, курс "Statistics with SAS".

Інженерія сталого розвитку
ХА-71 3 курс
Ресурси та діяльність у рамках частини кредитного модуля, за яку відповідає викладач, розміщено на платформі Moodle, курс доступний студентам за посиланням https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=339. Створено Telegram-групу, учасниками якої є усі студенти групи та викладачі дисципліни, для підтримки взаємодії та оперативного інформування (https://web.telegram.org/#/im?p=g420854283).

Загальноуніверситетські дисципліни з питань сталого розвитку (семінарські заняття) 
магістранти 5 курсу ЗФ, ПБФ, ФІОТ, ФМФ 
Ресурси та діяльність у рамках частин кредитних модулів, за які відповідає викладач, розміщено на платформі Moodle. Створено Telegram-групу, учасниками якої є усі старости академічних груп та викладачі дисциплін, для підтримки взаємодії та оперативного інформування (https://web.telegram.org/#/im?p=g447366796).

 


Викладає дисципліни:  Основи інженерії та технології сталого розвитку, Сталий інноваційний розвиток, Інклюзивне зелене зростання, Сучасні інформаційні технології, Інженерія сталого розвитку, Вступ до інформаційних технологій, Технології розроблення програмного забезпечення, Представлення та захист наукових результатів іноземною мовою, Прикладні науково-технічні задачі сталого розвитку, Підготовка фахових піблікацій у міжнародних індексованих виданнях.

Наукові напрямки: оцінювання екологічної сталості, оцінювання впливу життєвого циклу продукційних систем.

2003 року закінчила Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва". Кваліфікація за дипломом - магістр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Кандидат технічних наук з 2007 року. Дисертацію на тему "Синтез та оптимізація схем очищення стічних вод промислових підприємств" захистила 30.05.2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.13 за спеціальністю 05.17.21 – Технологія водоочищення (диплом № 042629 від 11.10.2007, Київ).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 13 років, у тому числі у НТУУ "КПІ" – 13 років. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації:
– з 01.09.2006 р. по 31.08.2009 р. – асистент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів НТУУ "КПІ";
– з 01.09.2009 р. по 31.12.2012 р. – старший викладач кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів НТУУ "КПІ";
– з 01.01.2013 р. по цей час – доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів НТУУ "КПІ".

Визнана одним з переможців конкурсу НТУУ "КПІ" в номінації "МОЛОДИЙ ВИКЛАДАЧ-ДОСЛІДНИК - 2007" (див. статтю " Ірина Джигирей - викладач і науковець" у газеті "Київський політехнік"). 

Є співрозробником і співлектором курсу "Sustainable Development", викладаваного магістрам університетського коледжу м. Йовік (Норвегія) напряму підготовки "Sustainable Manufacturing" протягом 2011-2015 рр., проводила практичні заняття з цього курсу (дистанційно).

Має 180 публікацій, серед яких 25 у фахових вітчизняних виданнях й 10 у закордонних наукових виданнях, зокрема публікація у журналі з високим імпакт фактором, є співавтором 20 монографій та 8 навчально-методичних праць.

Брала участь у роботі більш ніж 80 науково–технічних і науково-практичних конференцій з опублікуванням тез доповідей.

 • Sustainable Development Analysis: Global and Regional Contexts / International Council for Science (ICSU) and others; Scientific Supervisor of the Project M. Zgurovsky. – K.: Igor Sikorsky KPI, 2017. – Part 1. Global Analysis of Quality and Security of Life (2016).
 • Dzhygyrey, I. Optimal wastewater network design [Text] / J. Jezowski, G. Poplewski, I. Dzhygyrey // Advances in Process System Engineering – Vol. 3. Recent Advances in Sustainable Process Design and Optimization; eds D.C.Y. Foo, M.M. El Halwagi and R.R. Tan. – World Scientific Publishing Co. Pre. Ltd., 2012. – PP. 311-347, 792-796. https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/7276
 • A simple sequential approach for designing industrial wastewater treatment networks [Text] / Statyukha G.O., Kvitka O.O., Dzhygyrey I.M., Jezowski J. // Journal of Cleaner Production. – 2008. – Vol.16. – N. 2. – P. 215-224. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652606003428
 • Спеціальні розділи математики. Статистичний аналіз даних у середовищі STATISTICA [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", спеціалізації "Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробництв" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. М. Джигирей, Д. М. Складанний. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,41 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 74 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28228
 • Вступ до інформаційних технологій. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», спеціалізації "Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробництв" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Джигирей. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,36 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 64 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27591

Автореферат дисертації [ zip ]
Тел.: 0(44) 204-82-12
E-maіl: lab.mes @ kpi.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (без пробілів)

Згідно з наказом Комунального позішкільного навчального закладу "Київська Мала академія наук учнівської молоді" Джигирей Ірині Миколаївні оголошено подяку за самовіддану роботу з творчо обдарованою учнівською молоддю та плідну співпрацю з КМАНУМ на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2016-2017 навчальному році.  

 

Сталий інноваційний розвиток
(очна форма навчання)

 

[ pdf ] Вимоги до оформлення реферату та критерії оцінювання
[ pdf-1, pdf-2 ] Теми доповідей та інформаційних повідомлень 
[ xlsx ] Список тем рефератів і результати оцінювання
[ xlsx ] Результати фронтального опитування і підсумкові бали за семестр

 • [ pdf ] Презентаційні матеріали до лекції 1
 • [ pdf ] Презентаційні матеріали до лекції 2, Climate Change: The State of the ScienceClimate update by Copernicus - January 2019, IPCC AR5Climeworks 
 • [ pdf ] Презентаційні матеріали до лекції 3
 • [ pdf ] Презентаційні матеріали до лекції 4
 • [ pdf ] [ pdf ] Презентаційні матеріали до лекції 5, Kalundborg Symbiosis
 • [ pdf ] Презентаційні матеріали до лекції 6
 • [ pdf ] Презентаційні матеріали до лекції 7
 • [ pdf ] Презентаційні матеріали до лекції 8
 • [ pdf ] Презентаційні матеріали до лекції 9

 

2019-2020 н.р. 
Основи інженерії та технології сталого розвитку, Сталий інноваційний розвиток
(заочна форма навчання)


Залікова контрольна робота
 
Для допуску до ЗКР з кредитного модуля
необхідно принести один аркуш А4, з одного боку якого роздруковано титульну сторінку виконаного та позитивно оціненого індивідуального завдання, з другого - анотацію українською.

[ pdf ] Вимоги до оформлення реферату та критерії оцінювання 
[ xlsx ] Список тем рефератів і результати оцінювання
[ pdf ] Питання, що виносяться на залік з дисципліни "ОІТСР"
[ pdf ] Питання, що виносяться на залік з дисципліни "СІР"

  Допоміжні матеріали з СІР
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] [ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
Допоміжні матеріали з ОІТСР
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити
[ pdf ] завантажити

 

Вступ до інформаційних технологій
для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології


[ pdf ] Матеріали до лекції 1