Квітка Олександр Олександрович

Квітка Олександр Олександрович

кандидат хімічних наук, доцент,
доцент кафедри кібернетики ХТП

INTELLECTсторінка викладача

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Чисельні методи – 1. Обчислювальна математика
Чисельні методи – 2. Курсова робота
ХА-81 2 курс

Тексти лекцій, завдання для практичних та лабораторних робіт, а також додаткові матеріали надсилаються студентам електронною поштою. Створено групу в Телеграмі. Виконані завдання студенти надсилають викладачу електронною поштою або через Телеграм. Для консультацій використовується електронна пошта, Телеграм, Вайбер та телефонний зв'язок.

 


Викладає дисципліни
: Комп'ютерні технології та програмування, Числові методи, Використання комп'ютерних технологій для моделювання хімічних процесів, Інформаційні технології, Обчислювальна математика та програмування.

Наукові напрямки:

 • комп'ютерні технології;
 • математичне моделювання хіміко-технологічних процесів.
В 1974 році закінчив з відзнакою хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю "Основні процеси хімічних виробництв та хімічна кібернетика" (гр. ХК-5). У 1974 - 1977 роках навчався в аспірантурі при кафедрі фізичної хімії (керівник проф. Фіалков Ю.Я.). В 1980 р. захистив кандидатську дисертацію. Кандидат хімічних наук. З березня 1974 р. працює на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів (за винятком аспірантури): з 1977 р. - асистентом, а з 1982 р. - доцентом. Має близко 180 наукових і методичних публікацій, з яких - два навчальних посібника, 15 праць методичного характеру.

Квітці Олександру Олександровичу надано подяку за особисту участь в організації та проведенні 17-го всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт 2018".

Тел.: 0(44) 204-82-12 
E-maіl: kxtp на kpi.ua

Наукові праці (вибірково)

 • Shakhnovsky A. A model for sustainable water usage networks design [Text] / A. Shakhnovsky, A. Kvitka, G. Poplewski, I. Dzhygyrey. – Water Research Technology: Water Harmony Project. – Norway. – 2015. pp. 23-31.
 • Білоус Г.М. Оптимізація зворотноосмотичної підсистеми підготовки води для потреб харчових підприємств / Білоус Г.М., Квітка О.О., Шахновський А.М., Малецький З.В. // Зб. наук. статей Четвертої міжн. наук.-практ. конф. «Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2014». – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с. 302-307.
 • Шоботов С.С. Структурна оптимізація двохстадійної мембранної системи демінералізації морської води. [Текст] / С.С. Шоботов, О.О. Квітка, З.В. Малецький. – Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті, 2010, №2, с. 59 – 72.
 • Статюха Г.О. Деякі аспекти розробки методології проектування схем промислового водоспоживання. [Текст] / Г.О. Статюха, А.М. Шахновський, Я. Єжовський, А. Єжовська, О.О. Квітка. – Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті, 2010, №1, с. 61-69.
 • Statyukha G., Shakhnovsky A., Jeżowski J., Jeżowska A., Kvitka A. A methodology for designing industrial water networks. // Chemical Engineering Transactions. – 2009. – No 18 , pp. 189-194. 
 • Distributed wastewater treatment network design with detailed models of processes [Text] / Iryna Dzhygyrey, Jacek Jezowski, Olexander Kvitka, Gennadiy Statyukha // Computer Aided Chemical Engineering. – Vol. 26. – 2009. – PP. 853-858.
 • Water-efficiency as Indicator for Industrial Plant Sustainability Assessment [Text] / Gennadiy Statyukha, Olexander Kvitka, Arcadiy Shakhnovsky, Iryna Dzhygyrey // Computer Aided Chemical Engineering. – Vol. 26. – 2009. – PP. 1227-1232.
 • Statyukha G.O., Kvitka O.O., Dzhygyrey I.M., Jezowski J. A simple sequential approach for designing industrial wastewater treatment networks // Journal of Cleaner Production. – 2008. – Vol.16. – No. 2. – P. 215-224.
 • Джигирей І.М., Єжовська А., Квітка О.О., Статюха О.О. Автоматизоване проектування оптимальних схем очищення стічних вод // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2008. – Випуск N 29. – Ч.1 – С. 69-74.
 • Kvitka O., Dzhygyrey I., Jezowski J. Optimal Design of Wastewater Treatment Network for Glass Container Plant // Chemical Engineering Transactions. – 2007. – No.12. – C. 327-332.
 • Shakhnovsky A., Kvitka A., Statyukha G., Jezowski J., Jezowska A. On the statistical analysis of data for the water usage network design // Chemical and process engineering. – 2007. – Vol.28. – pp. 493-503.
 • Статюха Г.А., Квитка А.А., Бойко Т.В., Джигирей И.Н. Использование математических моделей процессов очистки для проектирования распределенных систем очистки сточных вод. – Химия и технология воды. – 2006. – № 6., т. 28, с. 517-530.

Методичні матеріали (вибірково)

 • Комп'ютерні технології та програмування 2. Програмування типових задач: метод. вказівки до викон. лаб. робіт та самост. роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Навч. електронне видання) / О.О. Квітка, А.М. Шахновський, С.Л. Мердух – К.: 2014. – 58 с.
 • Комп'ютерні технології та програмування 1. Основи алгоритмізації: метод. вказівки до викон. лаб. і практ. робіт та самост. роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Навч. електронне видання) / О.О. Квітка, А.М. Шахновський, С.Л. Мердух – К.: 2014. – 94 с. 
 • напр. підг. 6.051301 «Хімічна технологія» Част.2 (Навч. електронне видання) / С.Г. Бондаренко, О.О. Квітка, А.М. Шахновський. – К., 2013. – 102 с. 
 • Інформаційні технології: метод. вказівки і завд. до викон. лаб. роб. та сам ост. роботи для студентів напр. підг. 6.051301 «Хімічна технологія» Част.1 (Навч. електронне видання) / С.Г. Бондаренко, О.О. Квітка, А.М. Шахновський. – К., 2013. – 55 с. 
 • Організація розрахунків у середовищі MathCAD: метод. вказівки до викон. розрахунково-графічної роботи та самост. роботи з курсу «Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» для студ. напр. підг. 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Навч. електронне видання) / Т.В. Бойко, О.О. Квітка, А.М. Шахновський. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 66 с. 
 • Організація обчислювальних робіт у MS Excel: метод. вказівки до викон. лаб. раб. для студ. напряму підготовки 050202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» (Навч. електронне видання)/ Автори: С.Г.Бондаренко, О.О. Квітка, А.М. Шахновський – К.: 2011. – 105 с. 
 • Ю.О. Безносик, І.М. Джигирей, О.О. Квітка, Г.О. Статюха. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Частина 1: Основи інформатики. Курс лекцій. – Київ, Політехніка, 2007. – 144 с.
 • І.М. Джигирей, О.О. Квітка. Сучасні комп'ютерні технології. Частина 1. Метод. вказівки до викон. лаб. робіт та практ. занять. – Київ, Політехніка, 2007. – 52 с.
 • Безносик Ю.А., Бондаренко С.Г., Квитка А.А. Программирование на языке QBASIC для персональной ЭВМ. Киев, 1996. – 204 с.
 
Методичні матеріали з курсу "Інформаційні технології" для студентів ХТФ


[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 1)

[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 2)

 
Методичні матеріали з курсу "Комп'ютерні технології та програмування. 1. Основи алгоритмізації"
для студентів каф. КХТП


[ pdf ] Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт та самостійної роботи
 

Методичні матеріали з курсу "Комп'ютерні технології та програмування. 2. Програмування типових задач"
для студентів каф. КХТП


[ pdf ] Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт та самостійної роботи
 

Методичні матеріали з курсу "Числові методи"
для студентів каф. КХТП


[ pdf ] Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи та самостійної роботи 
[ pdf ] Числові методи: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Числові методи" для студентів спеціальності 6.050202 (151) "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Уклад.: О.О. Квітка, А.М. Шахновський. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 50 с.