Примиська Світлана Олексіївна

Примиська Світлана Олексіївна

кандидат технічних наук,
старший викладач кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

INTELLECTсторінка викладача

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Практичні заняття за кредитними модулями
1. Математичне моделювання та оптимізація ХЕ-71, ХЕ-72, ХД-71, ХН-71
2. Комп’ютерна графіка ХО-91
Ресурси та діяльність у рамках частини кредитного модуля, за яку відповідає викладач, розміщено у системі "Електронний кампус". Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту (prymyska на ukr.net), засоби Viber та Telegram. За необхідності роз'яснення матеріалів курсу групі студентів створюється та проводиться конференція на платформі Zoom, підтримується спілкування в скайпі. Студенти мають змогу відслідкувати свій поточний рейтинг у персональних електронних кабінетах системи "Електронний кампус" університету, дані в яку вносить викладач на постійній основі.

 


Наукові інтереси
полягають у сфері моделюванні хіміко-екологічних процесів та процесів очищення шкідливих викидів.

У 2006 році закінчила кафедру кібернетики хіміко-технологічних процесів та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Комп'ютерно-інтегровані процеси і виробництва". Після закінчення університету вступила до аспірантури НТУУ "КПІ" за напрямом "Процеси та обладнання хімічної технології". На кафедрі кібернетики ХТП працює асистентом з 2009 року. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за напрямом 05.17.01 "Розробка нових технологічних процесів очищення газу від оксидів азоту на синтетичних цеолітах".

Тел.: 0(44) 204-82-12
E-maіl: kxtp @ kpi.ua

Наукові праці (вибірково)

 • [pdf] Примиська С.О. Перспективи очистки викидних газів теплоенергетики на синтетичних цеолітах [Текст] / С.О. Примиська, Ю.О. Безносик, Г.О.Статюха, В.П. Решетіловський // Вестник Национального техничного университета "ХПИ". - 2010. - N 10. - с. 70 - 77.
 • Приміська С.О., Меренгер А.М., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. Комп'ютерне моделювання очистки газів на цеолітах // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2010, N 2/10 (44). - с. 40-42.
 • Безносик Ю.О., Приміська С.О., Меренгер А.М., Решетіловський В. Адсорбційне очищення викидних газів на синтетичних цеолітах // Журнал "Современная лаборатория", N 1, апрель / июнь 2010. - с. 43 - 44.
 • Адсорбційна очистка викидних газів н синтетичних цеолітах [Текст] / Ю.О. Безносик, С.О. Примиська, А.М. Меренгер, В.П. Решетіловський // Материалы VII Международной конференции "Сотрудничество для решения проблемы отходов", 7-8 апреля 2010г. - Харьков: - Х., 2010. - С. 74 - 76.
 • Очистка викидних газів теплоенергетики [Текст] / С.О. Примиська, Ю.О. Безносик, Г.О.Статюха, В.П. Решетіловський // Тези доповідей Міжнародної (V Українська) науково-технічної конференції "Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій", 27-28 травня 2010 р., Харків. - 2010. - С. 333 - 335.
 • Комп'ютерне моделювання очистки відкидних газів від оксидів азоту та сірки на штучних цеолітах [Текст] / С.О. Примиська, А.М. Меренгер, Ю.О. Безносик, В.П. Решетіловський // Тези доповідей другої науково-практичної конференції "Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток - КМХТ2010", Київ, 2010. - С. 116 - 117.
 • Примиська С.О., Безносик Ю.О., Статюха Г.О., Решетіловський В.П. Дослідження та моделювання процесів адсорбції/десорбції оксидів азоту на цеолітах // Наукові Вісті НТУУ "КПІ". - 2009. - N5(61). - С. 109-114.
 • Примиська С.О, Решетіловський В.П. Синтетичні цеоліти як ефективний сорбент очистки газів від шкідливих речовин // Збірник наук. Праць Дніпродзержинського технічного університету. - 2009. - N2(10). - С. 67-70.
 • Очистка газів від оксидів сульфуру та азоту на штучних цеолітах [Текст] / Г.О.Статюха, С.О. Примиська, Ю.О. Безносик та ін. / Екологія - 2009 // Зб. Наукових статей ІІ Всеукраїнського з'їзду екологів. - Вінниця: ФОП Данилюк, 2009. - С. 403-407.
 • Prymyska S. Simulation of the behavior of the dynamic adsorption of NOx over synthetic zeolites / Prymyska S., Beznosyk Yu., Reschetilowski W. et. al // ACHEMA - 2009, Frankfurt am Main . No. 7411 - 2009.
 • Примиськая С.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В. Роль математичного моделювання в процесах знешкодження відкидних газів // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2008. - N 4/5 (34). - С. 41-44.
 • Примиська С.О, Статюха Г.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. Моделювання процесів адсорбції NOx на цеолитах // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури. - Одеса, 2008. - Вип.29.
 • Примиская С.А., Безносик Ю.А. Адсорбция оксидов азота на монолите покрытого Na-Y цеолітом // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2007. - N 4/6(28). С. 61-64.
 • Примиская С.А., Безносик Ю.А. Изучение и моделирование процессов очистки отработанных газов // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2007. - N 5/4 (29). - С. 44-47.
 • Примиська С.О., Статюха Г.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИСТКИ ГАЗІВ ВІД ОКСИДІВ АЗОТУ НА ЦЕОЛІТАХ // Наукові Вісті НТУУ "КПІ". - 2007. - N3(53). - С. 144-149.