Навчально-методична робота

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Шановні студенти!

Інформацію щодо форм проведення дистанційного навчання викладачами кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів у період загальнонаціонального карантину в розрізі дисциплін розміщено на персональних сторінках викладачів.

 

Методичне забезпечення дисциплін зі сталого розвитку


[ pdf ] Сталий інноваційний розвиток: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, виконання індивідуального завдання і самостійної роботи для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2017. – 127 с.

[ pdf ] Основи інженерії та технології сталого розвитку: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / Уклад. Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. - 78 с.

[ pdf ] Інклюзивне зелене зростання: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / Уклад.: І.М. Джигирей. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 63 с.

Курс лекцій "Sustainable development" англійською мовою


Викладачі кафедри КХТП мають досвід викладання лекційних курсів за кордоном.

Пропонуємо до Вашої уваги курс лекцій "Sustainable Development", який пройшов кількарічне апробування в університетському коледжі м. Йовіка (Норвегія, 2011-2014 рр., веб-ресурс). Курс охоплює 10 ECTS кредитів і містить такі розділи як Загальні питання сталого розвитку, Оцінювання процесів сталого розвитку, Питання змінювання клімату, Технологічний вимір сталого розвитку, Стале керування ресурсами для інклюзивного зеленого зростання. Зокрема практичну складову четвертого розділу присвячено отриманню навичок застосування пакету SimaPro від PRé Consultants для оцінювання життєвого циклу продукційних систем.

Звертатись: доц., к.т.н. Джигирей І.М. ( lab.mes @ kpi.ua)
 
 

ПЕРЕЛІК підручників, учбових посібників та монографій, виданих на кафедрі КХТП


ПІДРУЧНИКИ | КУРСИ ЛЕКЦІЙ | МОНОГРАФІЇ (вибірково)

Лобанов В.В., Теребінська М.І., Бойко Т.В., Безносик Ю.О. Комп’ютерні технології в матеріалознавстві / Навчальний посібник (протокол № 12 від 5.12.2016). Київ, КПІ, 2016. – 212 с. – ISBN 078-617-696-541-1.
Бугаєва Л.М., Бойко Т.В., Безносик Ю.О. Системний аналіз хіміко-технологічних комплексів. Київ, Інтерсервіс, 2017. – 254 с. – Гриф надано Вченою Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 6 від 12 червня 2017.

  Медведєв, Р.Б.Керування хіміко-технологічними процесами [Текст]: навч. пос. / Р.Б. Медведєв. - К.: НТУУ "КПИ", 2012. - 192 с. 
Мова видання - українська. 
Замовити видання можна у видавничо-поліграфічному комплексі "Політехніка", придбати - у магазині "Технічна книга" (15 корп. НТУУ "КПІ") та книжковому магазині в 1 корп. університету. Інформацію щодо придбання видання також можна отримати за тел. +38044 406 82 12.
  Згуровский, М.З. Основы устойчивого развития общества [Текст]: курс лекций в 2 ч. / М.З. Згуровский, Г.А. Статюха. - К.: НТУУ "КПИ", 2010. - Ч.1. - 464 с. 
Мова видання - російська. 
Замовити видання можна у видавничо-поліграфічному комплексі "Політехніка", придбати - у магазині "Технічна книга" (15 корп. НТУУ "КПІ") та книжковому магазині в 1 корп. університету.
  Статюха, Г.О. Вступ до планування оптимального експерименту [Текст]: навч. посіб. / Г.О. Статюха, Д.М. Складанний, О.С. Бондаренко. - К.: НТУУ "КПИ", 2011. - 124 с. 
Переглянути зміст [ pdf
Мова видання - українська. 
Інформацію щодо придбання видання можна отримати за тел. 0(44) 406-82-12 або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ (останні, вибірково)

[ pdf ] СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА І. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,14 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 269 с.

[ pdf ] ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА ІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,14 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 131 с.

[ pdf ] ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ЧАСТИНА І. КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,84 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 225 с.

[ pdf ] ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: ЧАСТИНА І. КОМП’ЮТЕРНІ ПРАКТИКУМИ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,13 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 285 с.

[ pdf ] Оптимізація складних технологічних систем. Оптимізація в умовах визначеності та невизначеності: Методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / Уклад.: Складанний Д.М. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 63 с.

[ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування: Методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2016. – 153 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.

[ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2016. – 67 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.

[ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 3. Проектування програмних доданків: Методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2016. – 255 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.

[ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 3. Проектування програмних доданків: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів напряму підготовки 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2016. – 168 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.

[ pdf ] Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 286 с.

Курс лекцій присвячений вивченню навичок програмування в сучасному об'єктно- орієнтованому програмному середовищі. Delphi, як і всяке сучасне середовище розробки додатків, засноване на Об’єктно- орієнтованому програмуванні (ООП). Ця технологія програмування є тією основою, що і дозволяє реалізувати усі функціональні можливості Delphi. При створенні додатків на основі готових компонентів з використанням властивостей, методів і заздалегідь визначених оброблювачів подій можна обходитися програмним кодом невеликого розміру. Для розроблювача це означає, що при розробці інтерфейсу користувача своїх додатків він може одержати значну економію часу. Ключові слова: об'єктно-орієнтоване програмне середовище, середовище розробки додатків, об’єктно-орієнтоване програмування, Delphi, оброблювач подій, програмний код, інтерфейс користувача.

[ pdf ] Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 229 с.

Курс лабораторних та практичних робіт присвячений засвоєнню навичок програмування в сучасному об'єктно-орієнтованому програмному середовищі. В результаті проходження курсу студент має опанувати основні принципи створення сучасних програмно-обчислювальних додатків. Основою Delphi є графічне середовище розробки додатків, назване інтегрованим середовищем розробки (Integrated Development Environment, IDE). Мовою програмування Delphi є Object Pascal. Ця мова по програмних конструкціях нагадує Pascal сьомої версії середовища Borland Pascal. Під програмними конструкціями варто розуміти структури, що визначають, у якій послідовності виконуються інструкції в програмі. Основою створюваного в Delphi додатка завжди є форма (Form). Розроблювач додатка може розміщати у формі різні компоненти (поля, кнопки, системи меню і т.д.). Програмний код цих компонентів автоматично генерується Delphi. Ключові слова: програмування, об'єктно-орієнтоване програмне середовище, програмно-обчислювальний додаток, Delphi, інтегроване Pascal, програмна конструкція, програмний код.

[ pdf ] Основи комп’ютерно–інтегрованого управління та комп’ютерні мережі. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 90 с.

Метою вивчення цієї дисципліни є забезпечення студентів необхідними базовими навичками в галузі комп’ютерних мереж, серед яких функціонування, експлуатація та адміністрування мережі, які вони зможуть використовувати в подальшому процесі навчання. Знання та навички, одержані при вивченні цього курсу, у подальшому використовуються в усіх дисциплінах, які потребують використання додаткової інформації, що можна отримати з мережі з використанням ПЕОМ, і в першу чергу в курсовому та дипломному проектуванні де потребується аналіз та обробка великої кількості новітніх даних та робіт проведених останнім часом. Ключові слова: комп’ютерна мережа, адміністрування мережі, побудова комп’ютерної мережі.

[ pdf ] Основи комп’ютерно–інтегрованого управління та комп’ютерні мережі. Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Бондаренко О.С., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 122 с.

Метою вивчення цієї дисципліни є забезпечення студентів необхідними базовими навичками в галузі комп’ютерних мереж, серед яких функціонування, експлуатація та адміністрування мережі, які вони зможуть використовувати в подальшому процесі навчання. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні принципи роботи комп’ютерних мереж; призначення апаратних компонентів, які забезпечують функціонування мережі; основи компонування мережі; мережні архітектури; принципи експлуатації мережі; основні мережні протоколи. Ключові слова: комп’ютерна мережа, адміністрування мережі, апаратні компоненти, функціонування мережі, компонування мережі, мережні архітектури, мережні протоколи.

[ pdf ] Комп'ютерні технології та програмування 1. Основи алгоритмізації: метод. вказівки до викон. лаб. і практ. робіт та самост. роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Навч. електронне видання) / Автори: О.О. Квітка, А.М. Шахновський, С.Л. Мердух. – К.: 2014. – 94 с.

У методичних вказівках наведені мета та завдання для лабораторних робіт, стисло викладений необхідний теоретичний матеріал та зазначено літературу для поглибленого вивчення, надано порядок виконання робіт та обробки результатів, перелічено вимоги до оформлення звітів та порядку їх подання, сформульовано контрольні питання для самопідготовки студентів та визначені засоби безпеки, яких слід дотримуватися при виконанні робіт.

[ pdf ] Розроблення обчислювального модулю розрахунку апарату: метод. вказ. до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студ. напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології" [Навчальне електронне видання] / [уклад. Бойко Т. В., Жигір О.М., Бондаренко О.С., Абрамова А.О.]. – К: 2014. – 59 с.

Методичні вказівки містять обов’язкові вимоги до проведення автоматизованого розрахунку апарату, до структури та оформлення дипломного проекту і мають на меті допомогти студенту організувати свою роботу при виконанні дипломного проекту. Методичні вказівки розроблені відповідно до Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ "КПІ". В навчально-методичних матеріалах наведено всю необхідну інформацію для виконання студентами розділу автоматизованого розрахунку апарату, а саме основні теоретичні положення, приклади виконання розрахунку апаратів (у середовищі Mathcad) та наведено вимоги до оформлення блок-схем. Ключові слова: автоматизований розрахунок, обчислювальний модуль, блок-схема, Mathcad.

[ pdf ] Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / [уклад. Бойко Т. В., Фоглер О.М., Абрамова А.О.]. – К: 2014. – 162 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт курсу «Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології» розроблено з метою формування навичок використання системного підходу та методів математичного моделювання в хімічній інженерії. Методичні вказівки орієнтовані на виконання комплексу лабораторних робіт, що поєднують установлені на даний час методи і прийоми розробки та застосування математичного моделювання в хімічній технології. В навчально-методичних матеріалах наведено всю необхідну інформацію для виконання студентами лабораторних робіт, а саме основні теоретичні положення, приклади виконання лабораторних робіт (у середовищах Mathcad, Statistica) та контрольні питання. 
Ключові слова: математичне моделювання, математична модель, оптимізація, хімічна технологія, Mathcad, Statistica.

Сталий розвиток. Короткий термінологічний словник для магістрів усіх напрямів підготовки [Текст] / Уклад.: М.З. Згуровський, Г.О. Статюха, І.М. Джигирей. - К.: НТУУ "КПІ", 2008. - 52 с.

Сталий розвиток – інтегральна наукова сфера, що виникла на межі багатьох наук, її понятійна база все ще розвивається, а тому потребує узгодження. Словник "Сталий розвиток" включає понад 300 термінів і понять. Він має сприяти правильному й однозначному розумінню термінології сталого розвитку широким колом спеціалістів, викладачів, студентів. У пропонованому термінологічному словнику представлені, зокрема, такі питання як документи по сталому розвитку, кількісне оцінювання показників сталого розвитку, глобальні проблеми людства, сталі технології, екологічна стандартизація. 
Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, викладачів, наукових працівників, а також усіх, хто цікавиться взаємовідносинами людини і природи.