Бондар Алла Григорівна - фундаторка кафедри КХТП

 Алла Григорівна Бондар народилась 12 травня 1921 р. у с. Цибулеве, Монастирищенського району Черкаської області у родині службовців. 

 

У 1938 р. А. Г. Бондар закінчила Київську середню школу N1, і в цьому ж році вступила до Київського індустріального інституту (так тоді називався КПІ) на факультет хімічного машинобудування. У 1941 р. А. Г. Бондар разом з інститутом евакуювалась до Ташкенту, де була зарахована студенткою Середньоазіатського індустріального інституту на механічний факультет.

У 1942 р., закінчивши навчання без захисту диплому, Алла Григорівна Бондар добровільно вступила до лав Червоної армії. Службу розпочала курсантом спеціальної військової школи N3, по закінченні якої в березні 1943 р. була направлена до діючої армії. В жовтні 1944 року А. Г. Бондар була відряджена в розпорядження відділу кадрів Київського Військового округу, де вона одержала призначення на військову кафедру Київського політехнічного інституту на посаду викладача. Після закінчення Великої Вітчизняної війни Алла Григорівна відновилася студенткою КПІ для написання і захисту дипломної роботи. Захист відбувся в лютому 1947 р. А. Г. Бондар отримала диплом інженера-механіка з відзнакою. З вересня 1947 року Алла Григорівна працює в КПІ старшим лаборантом, у січні 1948 року її зараховано до аспірантури по кафедрі "Машини і апарати хімічних виробництв".

Після закінчення аспірантури А. Г. Бондар працює асистентом, старшим викладачем, начальником навчальної частини КПІ. У травні 1952 р. А.Г. Бондар захистила кандидатську дисертацію.

А. Г. Бондар не залишається осторонь суспільного життя: в 1939-1947 роках вона депутат Жовтневої районної ради народних депутатів; в 1947-1957 роках депутат Київської міської ради; в 1963-1967 р. депутат Верховної Ради УРСР. У 1958 р. Алла Григорівна Бондар була призначена заступником міністра вищої освіти УРСР, у 1960 р. першим заступником міністра вищої освіти і середньо-спеціальної освіти УРСР. У період 1962-1967 р. А.Г. Бондар працює на посаді міністра освіти УРСР. 

З 1967 р. А.Г. Бондар - доцент Київського політехнічного інституту, вона цілком присвячує свій талант і киплячу енергію науково-педагогічній роботі. З ім'ям Алли Григорівни Бондар пов'язане створення і розвиток в Україні нового наукового напрямку "Хімічної кібернетики".

Одночасно із створенням нової для хіміко-технологічного факультету матеріальної бази, в основі якої потужна в маштабах того часу обчислювальна техніка, одночасно з величезною методичною роботою по становленню ряду абсолютно нових курсів лекцій і циклів лабораторних робіт, Алла Григорівна в 1970 році подготовлює до друку два навчальних посібники: "Обчислювальна техніка в інженерних розрахунках" і "Алгоритмізація розрахунків у хімічній технології".

10 січня 1974 р. за наказом міністра вищої і середньої фахової освіти УРСР у Київському політехнічному інституті створюється кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів. Першим завідувачем кафедри призначено Аллу Григорівну Бондар. У 1974 році А. Г. Бондар захищає докторську дисертацію. В цьому ж році вона затверджена у вченому званні професора. У 1977 р. при кафедрі створюється Галузева науково-дослідна лабораторія Міністерства хімічної промисловості СРСР, науковим керівником якої стає професор А. Г. Бондар.

У період 1977-1980 р. Аллою Григорівною, незважаючи на серйозне погіршення стану здоров'я, опубліковано понад 40 наукових праць, велика кількість методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, науково-дослідної роботи студентів, посібників до виконання курсових і дипломних робіт. Під керівництвом Алли Григорівни Бондар виконуються і успішно захищаються кандидатські дисертації. На початку 80-х років широко розгортаються роботи в Галузевій науково-дослідній лабораторії, на кафедрі активно оновлюється матеріально-технічна база, готуються до захисту нові кандидатські, наближаються до завершення дві докторські дисертації, але жорстока і нездоланна хвороба обриває життя Алли Григорівни, залишає незавершеними її широкі творчі плани. Плідні ідеї Алли Григорівни, її починання продовжують і розвивають її учні і послідовники.

 Сторінки воєнної біографії проф. Бондар А.Г.
 


Велика Вітчизняна війна перервала студентську юність Алли Григорівни Бондар. В 1941 році вона з Київським політехнічним інститутом перебазувалася в місто Ташкент, де була зарахована студенткою Середньоазіатського індустріального інституту на механічний факультет. Одночасно з навчанням в інституті А.Г. Бондар працювала старшим техніком-конструктором в КБ-35 Наркомату боєприпасів (з лютого 1942 року по жовтень 1942 року).

В 1942 році, закінчивши інститут без захисту дипломного проекту, А.Г. Бондар була направлена у військову школу спеціального призначення при ЦК ВЛКСМ. 

Службу в Радянській армії почала курсантом спецшколи N3 в Москві, по закінченні якої в березні 1943 року була направлена в діючу армію, спецгрупу Штабу партизанського руху на Західному, а потім - Білоруському фронті. Партизанськими стежками на посаді шифрувальниці А.Г. Бондар пройшла по Білорусії та Литві. 

Після звільнення від фашистів Білорусії А.Г. Бондар була відряджена в розпорядження відділу кадрів Київського військового округу (жовтень 1944 року), де вона отримала призначення на військову кафедру Київського політехнічного інституту на посаду викладача. За мужність і героїзм, проявлену в суворий воєнний час, А.Г. Бондар удостоєна багатьох урядових нагород, серед яких медаль "Партизану Вітчизняної війни". Сторінки воєнної біографії А.Г. Бондар, фундаторки кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів, її першого завідувача, професора, доктора технічних наук, представлені аутентичними документами тих років. 

 Наукова діяльність проф. Бондар А.Г.
 


Творча наукова спадщина доктора технічних наук, професора Бондар Алли Григорівни складає близько 150 наукових праць. Серед них монографії, наукові статті, учбові посібники і підручних для вузів "Математичне моделювання у хімічній технології", нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР у 1974 році.

Наукова діяльність Алли Григорівни почалась на кафедрі "Машини і апарати хімічних виробництв" факультета хімічного машинобудування нашого КПІ у 1950 році. Вона працювала на посаді асистента, старшого викладача, доцента, саме тут у 1952 році захистила кандидатську дисертацію. Найбільш значною роботою цього періода без сумніву є монографія "Машини і апарати хімічних виробництв", видана у 1959 р. під редакцією д.т.н., проф. Чернобильского І.І.

Наприкінці 60-х років починається новий період у науковій і педагогічній діяльності Алли Григорівни, що поклав початок становленню кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів у КПІ. Творчо опанувавши досвід кафедри хімічної кібернетики Московського хіміко-технологічного інституту, детально ознайомившись з науковими роботами школи академіка В.В. Кафарова, Алла Григорівна починає всебічну діяльність по створенню кафедри і спеціальності у КПІ.

Одночасно зі створенням нової для хіміко-технологічного факультета матеріальної бази, в основі якої аналогова і цифрова обчислювальна техніка, одночасно з величезною методичною роботою по становленню абсолютно нових для факултета курсів лекцій і циклів лабораторних робіт, Аллою Григорівною підготовлюються у 1970 р. два учбових посібника: "Обчислювальна техніка у інженерних розрахунках" і "Алгоритмізація розрахунків у хімічній технології".

Всього за період 1969-1974 рр. А.Г. Бондар самостійно і в співавторстві було опубліковано близько 30 наукових робіт, у тому числі і підручник "Математичне моделювання у хімічній технології". Завершує цей період успішний захист у 1974 році докторської дисертації і створення у Київському політехнічному інституті кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів. Подальша науково-педагогічна діяльність Алли Григорівни Бондар була різнобічною і плідною. У 1974-1977 рр. виходить серія її робіт по використанню методів математичного моделювання для оптимізації процесу очищення стічних вод від ртуті, результати якої були використані при створенні двох учбових посібників: "Планування експерименту в хімічній технології" і "Планування експерименту при оптимізації процесів хімічної технології" (у співавторстві з Статюхою Г.О. та Потяженком І.О.).

У ці ж роки виходить інша серія наукових робіт, присвячена методам створення автоматизованих систем управління хіміко-технологічними процесами, зокрема процеса синтеза аміака з коксового газу і процесу отримання багатокомпонентних полімерних систем. У творчій співпраці з кафедрою фізичної хімії народжується серія робіт із застосування ЕОМ для розрахунку параметрів, моделювання і дослідження подвійних рідких систем.

У 1977 році при кафедрі створюється Галузева науково-дослідна лабораторія (ГНДЛ) Міністерства хімічної промисловості СРСР, науковим керівником якої стає професор А.Г. Бондар. У період 1977-1980 рр. Аллою Григорівною опубліковано більше 40 наукових праць, велика кількість методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, НДРС, посібників до виконання курсових і дипломних робіт. Багатогранна наукова роботаА.Г. Бондар поєднується з активною педагогічною діяльністю, зокрема по підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Широко розгортаються роботи в ГНДЛ, на кафедрі проходить процес оновлення матеріально-технічної бази, готуються до захисту нові кандидатські, наближаються до завершення дві докторські дисертації, але жорстока і нездоланна хвороба обриває життя Алли Григорівни, залишає незавершеними її творчі плани.