Нормативні документи

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 2018/2019 н.р.  ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 2018
   

pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат I курс

pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат II курс

pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат III курс

pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат IV курс

pdf ] Робочий навчальний план - Магістр професійний I курс

pdf ] Робочий навчальний план - Магістр науковий I курс

pdf ] Робочий навчальний план - Магістр науковий II курс

pdf ] Робочий навчальний план - Доктор філософії І курс

pdf ] Робочий навчальний план - Доктор філософії ІІ курс

 Освітньо-професійна програма - бакалавр [ pdf ]

Освітньо-професійна програма - магістр [ pdf ]

Освітньо-наукова програма - магістр [ pdf ]

Освітньо-наукова програма - доктор філософії [ pdf ]

 

[ doc ] Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу

[ doc ] Про Програму першочергових дій щодо реалізації положень Болонського процесу

[ doc ] Про введення в дію "Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ"

[ doc ] Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу

[ doc ] Про розробку ECTS - інформаційного пакету НТУУ "КПІ"

[ doc ] Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки

[ doc ] Про підготовку фахівців Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут"

[ doc ] Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу

[ doc ] Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ"

[ pdf ] Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів (ухвалено Методичною радою НТУУ "КПІ"; протокол N 5 від 19.01.2012 р.)

[ doc ] Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів

[ doc ] Про завдання на виконання наказів МОН та НТУУ "КПІ" щодо впровадження положень Болонського процесу в університеті

[ pdf ] Основні положення Болонського процесу. Впровадження в НТУУ "КПІ"

[ ppt ] Про програму заходів щодо впровадження положень Болонського процесу в університеті

[ pdf ] Положення про призначення персональних та іменних стипендій студентам Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

[ pdf ] Положення про організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ"

[ pdf ] Положення про магістерську атестаційну роботу

[ pdf ] EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM ECTS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ для користувачів з України 2007/2008

[ doc ] РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо змісту та структури магістерських дисертацій