Бакалаврат

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Шановні студенти!

Інформацію щодо форм проведення дистанційного навчання викладачами кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів у період загальнонаціонального карантину в розрізі дисциплін розміщено на персональних сторінках викладачів.

 

  МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  
 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

[ Завантажити ] Дипломне проектування: Виконання і захист дипломного проекту ступеню "бакалавр" [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю.О. Безносик, Т.В. Бойко, С.Г. Бондаренко, О.А. Підлісна, А.М. Шахновський. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 54 с.
[ Завантажити ] Автоматизація технологічних процесів: метод. вказівки до викон. дипл. проек. освітн. рівня "Бакалавр" та самостійної роботи для студ. спец. 151 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" / Уклад.: С.Г. Бондаренко, О.В. Сангінова. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 163 с.
[ Завантажити ] Теми дипломних проектів (2019/2020 н.р.)

У В А Г А ! ОНОВЛЕНО! [ Завантажити ] Форми документів для оформлення студентами пояснювальних записок до дипломів бакалаврів (2020)

ДО УВАГИ ДИПЛОМНИКІВ БАКАЛАВРІВ

Г Р А Ф І К
роботи Екзаменаційної комісії по випуску бакалаврів


за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Захист для студентів буде проведено у форматі відеоконференції

16 червня 2020 р. початок о 12:00, ауд. 287/1-4;
17 червня 2020 р. початок о 12:00, ауд. 287/1-4;

Попередній захист
15 червня 2020 р. початок о 12:00, ауд.287/1-4

 [ Завантажити ] Склад екзаменаційної комісії

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ
у 2020 році


І. Допуск до захисту дипломних проектів (ДП).

1. Перевірка на плагіат: кожному із студентів до 15:00 10 червня 2020 року потрібно надіслати ст. викл. Запорожець Ю.О. на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
– пояснювальну записку (повністю, включаючи титульну сторінку, завданння, основну частину, додатки) оформлену відповідно до стандартів, у форматі Word.

2. Щоб екзаменаційна комісія (ЕК) з захисту ДП бакалавра могла прийняти рішення про допущення студентів до захисту, кожному із студентів до 15:00 12 червня 2020 року необхідно надіслати на електронні адреси членів ЕК такі документи:

 • пояснювальна записка (повністю, включаючи титульну сторінку, завданння, основну частину, додатки) оформлену відповідно до стандартів, у форматі pdf;
 • усі кресленики (4 аркуші, включаючи плакат з економічної частини), оформлені відповідно до стандартів, у форматі pdf;
 • презентацію PowerPoint (до презентації включити також слайди «Технологічна схема автоматизації…», «Прилад автоматизації..», «Блок-схема..», ілюстративний матеріал з економіки та охорони праці);
 • текст доповіді (розбити доповідь на частини, вказати номери слайдів, до яких належить кожна із частин доповіді) у форматі rtf або pdf.

3. Викладачі-керівники ДП до 15:00 12 червня 2020 року надсилають до секретаря ЕК Деменкової О.В. та відповідального за ДП Шахновського А.М.

 • відгук керівника з особистим підписом керівника (скан або фотокопія у форматі jpg або pdf);
 • рецензію. з особистим підписом рецензента (скан або фотокопія у форматі jpg або pdf).

Примітка 1. Прохання уважно прочитати вимоги щодо оформлення пояснювальної записки та креслеників. Методичні вказівки щодо оформлення дипломного проекту, а також форми документів відповідно стандарту 2020 р. розміщено на сайті кафедри. Консультації щодо оформлення можна отримати у А.М. Шахновського, щодо титульних сторінок ДП – у О. В. Деменкової.

Примітка 2. Теми ДП мають повністю співпадати з темами із переліку з наказу Ректора (див. файл Завантажити).

Примітка 3. Перед надсиланням до ЕК матеріали мають бути перевірені і затверджені керівником, консультантами, а також відповідальними за нормоконтроль (А.М. Шахновський) та за графічну частину (Д.М. Складанний). Бажано затвердити оформлення титульних сторінок ДП у секретаря ЕК О. В. Деменкової.

Примітка 4. Електронні адреси членів ЕК:
1 Бойко Т.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
2 Деменкова О.В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
3 Абрамова А.О. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
4 Складанний Д.М. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
5 Шахновський А.М. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ІI. Захист дипломних проектів.
1. Дистанційний захист ДП запланований на 12:00 16 червня 2020 р. та на 12:00 17 червня 2020 р. Старості та відповідальному за ДП слід розбити дипломників на дві підгрупи (6-7 студентів) для захисту у перший та другий день. Списки підгруп для захисту подати О. В. Деменковій та А.М. Шахновському до 15.06.20 р.

2. Дистанційний захист ДП є публічною процедурою. До участі у дистанційному захисті запрошуються усі бажаючі.
Особи, що будуть брати участь у дистанційному захисті, повинні забезпечити собі технічну можливість участі у онлайн-конференціях та пройти реєстрацію.

3. Середовище проведення дистанційного захисту ДП – Zoom. Усім учасникам дистанційного захисту ДП слід до 15 червня 2020 р. забезпечити собі участь у захисті:

 • встановити на комп’ютері програмне забезпечення (Zoom, PowertPoint). Зарєструватися у Zoom. Ім’я акаунту Zoom має включати прізвище та ім’я дипломника. Використання псевдонімів не припускається;
 • впевнитися у наявності та справності мікрофона і веб-камери;
 • зареєструватися для участі у відеоконференції (звернутися до Шахновського А.М.), додати свій акаунт Zoom до списку контактів Zoom екзаменаційної комісії.

Примітка. Через технічні обмеження участь у захисті ДП з мобільного пристрою (наприклад, смартфона) не припускається.

4. Перевірка технічних засобів телеконференції Zoom із захисту ДП запланована на 12:00 15 червня 2020 р. Усім дипломникам слід взяти участь у перевірці. Ті, хто не взяв участь у перевірці технічних засобів телеконференції Zoom із захисту ДП, не можуть бути допущені до захисту!

5. Про процедуру захисту, вимоги до доповіді, презентації і т.д. можна дізнатися з відповідних Методичних вказівок, розміщених на сайті кафедри.

 


ІІI. Завершення захисту, отримання дипломів.
Рішення ЕК про присудження студентові ступеня «бакалавр» вступає в силу після надання до ЕК усіх документів у «паперовому» вигляді, із належними особистими підписами, печатками.

1. Усі дипломники до 18 червня 2020 р. включно мають представити:

 • повністю закінчену і оформлену відповідно до стандартів надруковану і брошуровану (зшиту) пояснювальну записку ДП, із особистими підписами студентів (підписи мають бути на титульній сторінці, у завданні, на першій сторінці Змісту). Підписи мають бути поставлені студентами особисто, синьою фарбою.
 • повністю закінчені і оформлені відповідно до стандартів кресленики із особистими підписами студентів у полі «Виконав» Основного напису. Кресленики мають бути складені та уміщені у паперову теку. У паперовій папці мають бути наклеєні титульний аркуш та опис вкладення (із підписом студента у відповідному полі Основного напису). Підпис має бути поставлені студентами особисто, синьою фарбою.
 • лазерний диск, що містить пояснювальну записку (у форматах Word та pdf), кресленики (у форматі pdf та в оригінальному форматі кресленика), презентацію, доповідь.

Примітка. Інші підписи (керівника, консультантів і т.д.) у пояснювальній записці, на креслениках відсутні.
АНОТАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
спеціальності 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

з дисципліни "Системний аналіз складних хіміко-технологічних комплексів"

[ pdf ] ХА-21 Мисик Ольга Сергіївна "Дослідження процесу отримання 1,2-дихлоретану"

[ pdf ] ХА-21 Захарчук Юрій Миколайович "Аналіз процесу отримання вінілхлориду"

[ pdf ] ХА-21 Потапенко Тетяна Євгеніївна "Моделювання процесу отримання оксиду етилену"

[ pdf ] ХА-21 Фоменко Дмитро Костянтинович "Системний аналіз процесу отримання метилового спирту"

[ pdf ] ХА-21 Цимболінець Олег Олегович "Системний аналіз схеми виготовлення соляної кислоти "

[ pdf ] ХА-21 Захарчук Яна Олегівна "Дослідження процесу отримання фенілетилену"

[ pdf ] ХА-21 Боровікова Катерина Олександрівна "Моделювання процесу виготовлення високотемпературного антиоксиданту"

[ pdf ] ХА-21 Журбенко Ілля Миколайович "Системний аналіз схеми процесу хімічного розкладу поліетилентерефталату (ПЕТ)"

[ pdf ] ХА-21 Ілляшенко Катерина Андріївна "Аналіз виробництва поліетилену високого тиску"

[ pdf ] ХА-21 Василенко Роман Іванович "Системний аналіз схеми процесу отримання формальдегіду окисненням метанолу"

[ pdf ] ХА-21 Шаган Дмитро Володимирович "Моделювання процесу отримання аніліну каталітичним відновленням нітробензолу у газовій фазі"

[ pdf ] ХА-21 Куроченко Максим Олексійович "Системний аналіз процесу синтезу аміака"

[ pdf ] ХА-21 Марченко Валерія Сергіївна "Системний аналіз процесу зневоднення та грануляції амоній сульфату"


з дисципліни "Комп'ютерні технології та програмування"
Тема: "Розробка проекту для дослідження алгоритмів сортування даних"

[ pdf ] ХА-41 Ботвинко Тамара Володимирівна

[ pdf ] ХА-41 Жежерун Яна Володимирівна

[ pdf ] ХА-41 Іванов Микола Васильович

[ pdf ] ХА-41 Клименко Дмитро Романович

[ pdf ] ХА-41 Кулевський Євген Олександрович

[ pdf ] ХА-41 Ремінна Каріна Андріївна

[ pdf ] ХА-41 Рибенко Павло Олегович

[ pdf ] ХА-41 Слизькоух Максим Андрійович

[ pdf ] ХА-41 Стефанішина Уляна Савівна

[ pdf ] ХА-41 Тернавський Роман Павлович

[ pdf ] ХА-41 Тесенчук Антон Олександрович

[ pdf ] ХА-41 Хібеба Юрій Юрійович


з дисципліни "Числові методи"

[ pdf ] ХА-51 Вільбой Михайло Олексійович "Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь n-го порядку методом Гаусса-Жордана"

[ pdf ] ХА-51 Животовський Руслан Ігорович "Розв’язання системи нелінійних алгебраїчних рівнянь n-го порядку методом Ньютона"

[ pdf ] ХА-51 Ковкрак Максим Олександрович "Розв’язання системи n звичайних диференціальних рівнянь удосконаленим методом Ейлера"

[ pdf ] ХА-51 Лопаносов Ілля Юрійович "Розв’язання задачі нелінійного безумовного багатопараметричного програмування методом найшвидшого спуску з підбором кроку"

[ pdf ] ХА-51 Мельник Микола Андрійович "Розв’язання системи звичайних диференціальних рівнянь методом Ейлера-Коші"

[ pdf ] ХА-51 Осипов Кирило Олександрович "Розв’язання задачі нелінійного безумовного багатопараметричного програмування методом конфігурацій (Хука-Дживса)"

[ pdf ] ХА-51 Пшеничний Максим Леонідович "Розв’язання системи звичайних диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутта"

[ pdf ] ХА-51 П’ятницький Дмитро Андрійович "Розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь n-го порядку методом Гауса з вибором головного елемента"

[ pdf ] ХА-51 Світлична Анастасія Валеріївна "Розв’язання крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь методом прогонки"

[ pdf ] ХА-51 Соботович Ярослав Володимирович "Апроксимація таблично заданої функції за допомогою набору відомих емпіричних залежностей"

[ pdf ] ХА-51 Терех Тарас Юрійович "Розв’язання крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь методом кінцевих різниць"

[ pdf ] ХА-51 Ткачова Тетяна Петрівна "Апроксимація таблично заданої функції багаточленом n-го степеня за допомогою методу найменших квадратів"

[ pdf ] ХА-51 Устинов Максим Муратович "Сплайн-інтерполяція таблично заданої функції"

[ pdf ] ХА-51 Чабан Дмитро Ігорович "Розв’язання системи звичайних диференціальних рівнянь методом Ейлера-Коші з ітераційною обробкою"