Бакалаврат

  МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  
 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

[ Завантажити ] Дипломне проектування: Виконання і захист дипломного проекту ступеню "бакалавр" [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю.О. Безносик, Т.В. Бойко, С.Г. Бондаренко, О.А. Підлісна, А.М. Шахновський. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 54 с.
[ Завантажити ] Автоматизація технологічних процесів: метод. вказівки до викон. дипл. проек. освітн. рівня "Бакалавр" та самостійної роботи для студ. спец. 151 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" / Уклад.: С.Г. Бондаренко, О.В. Сангінова. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 163 с.
[ Завантажити ] Теми дипломних проектів (2017/2018 н.р.)

ДО УВАГИ ДИПЛОМНИКІВ БАКАЛАВРІВ

Консультації з охорони праці

__ ____ ауд. ___-__к., викладач: __________

Консультації з економічної частини

__ ____ ауд. ___-__к., викладач: __________

АНОТАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
спеціальності 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

з дисципліни "Системний аналіз складних хіміко-технологічних комплексів"

[ pdf ] ХА-21 Мисик Ольга Сергіївна "Дослідження процесу отримання 1,2-дихлоретану"

[ pdf ] ХА-21 Захарчук Юрій Миколайович "Аналіз процесу отримання вінілхлориду"

[ pdf ] ХА-21 Потапенко Тетяна Євгеніївна "Моделювання процесу отримання оксиду етилену"

[ pdf ] ХА-21 Фоменко Дмитро Костянтинович "Системний аналіз процесу отримання метилового спирту"

[ pdf ] ХА-21 Цимболінець Олег Олегович "Системний аналіз схеми виготовлення соляної кислоти "

[ pdf ] ХА-21 Захарчук Яна Олегівна "Дослідження процесу отримання фенілетилену"

[ pdf ] ХА-21 Боровікова Катерина Олександрівна "Моделювання процесу виготовлення високотемпературного антиоксиданту"

[ pdf ] ХА-21 Журбенко Ілля Миколайович "Системний аналіз схеми процесу хімічного розкладу поліетилентерефталату (ПЕТ)"

[ pdf ] ХА-21 Ілляшенко Катерина Андріївна "Аналіз виробництва поліетилену високого тиску"

[ pdf ] ХА-21 Василенко Роман Іванович "Системний аналіз схеми процесу отримання формальдегіду окисненням метанолу"

[ pdf ] ХА-21 Шаган Дмитро Володимирович "Моделювання процесу отримання аніліну каталітичним відновленням нітробензолу у газовій фазі"

[ pdf ] ХА-21 Куроченко Максим Олексійович "Системний аналіз процесу синтезу аміака"

[ pdf ] ХА-21 Марченко Валерія Сергіївна "Системний аналіз процесу зневоднення та грануляції амоній сульфату"


з дисципліни "Комп'ютерні технології та програмування"
Тема: "Розробка проекту для дослідження алгоритмів сортування даних"

[ pdf ] ХА-41 Ботвинко Тамара Володимирівна

[ pdf ] ХА-41 Жежерун Яна Володимирівна

[ pdf ] ХА-41 Іванов Микола Васильович

[ pdf ] ХА-41 Клименко Дмитро Романович

[ pdf ] ХА-41 Кулевський Євген Олександрович

[ pdf ] ХА-41 Ремінна Каріна Андріївна

[ pdf ] ХА-41 Рибенко Павло Олегович

[ pdf ] ХА-41 Слизькоух Максим Андрійович

[ pdf ] ХА-41 Стефанішина Уляна Савівна

[ pdf ] ХА-41 Тернавський Роман Павлович

[ pdf ] ХА-41 Тесенчук Антон Олександрович

[ pdf ] ХА-41 Хібеба Юрій Юрійович


з дисципліни "Числові методи"

[ pdf ] ХА-51 Вільбой Михайло Олексійович "Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь n-го порядку методом Гаусса-Жордана"

[ pdf ] ХА-51 Животовський Руслан Ігорович "Розв’язання системи нелінійних алгебраїчних рівнянь n-го порядку методом Ньютона"

[ pdf ] ХА-51 Ковкрак Максим Олександрович "Розв’язання системи n звичайних диференціальних рівнянь удосконаленим методом Ейлера"

[ pdf ] ХА-51 Лопаносов Ілля Юрійович "Розв’язання задачі нелінійного безумовного багатопараметричного програмування методом найшвидшого спуску з підбором кроку"

[ pdf ] ХА-51 Мельник Микола Андрійович "Розв’язання системи звичайних диференціальних рівнянь методом Ейлера-Коші"

[ pdf ] ХА-51 Осипов Кирило Олександрович "Розв’язання задачі нелінійного безумовного багатопараметричного програмування методом конфігурацій (Хука-Дживса)"

[ pdf ] ХА-51 Пшеничний Максим Леонідович "Розв’язання системи звичайних диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутта"

[ pdf ] ХА-51 П’ятницький Дмитро Андрійович "Розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь n-го порядку методом Гауса з вибором головного елемента"

[ pdf ] ХА-51 Світлична Анастасія Валеріївна "Розв’язання крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь методом прогонки"

[ pdf ] ХА-51 Соботович Ярослав Володимирович "Апроксимація таблично заданої функції за допомогою набору відомих емпіричних залежностей"

[ pdf ] ХА-51 Терех Тарас Юрійович "Розв’язання крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь методом кінцевих різниць"

[ pdf ] ХА-51 Ткачова Тетяна Петрівна "Апроксимація таблично заданої функції багаточленом n-го степеня за допомогою методу найменших квадратів"

[ pdf ] ХА-51 Устинов Максим Муратович "Сплайн-інтерполяція таблично заданої функції"

[ pdf ] ХА-51 Чабан Дмитро Ігорович "Розв’язання системи звичайних диференціальних рівнянь методом Ейлера-Коші з ітераційною обробкою"