Атестація

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у процесі навчання для визначення відповідності рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечення своєчасного коригування навчального процесу. 

Атестація є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є підвищення відповідальності та ефективності виконання графіка навчального процесу студентами. Атестація студентів проводиться двічі за навчальний семестр (на 8 та 14 тижнях кожного семестру) обов'язково на І-ІV курсах за всіма навчальними дисциплінами, що вивчаються у семестрі. Результати атестації студентів можуть враховуватися викладачем при проведенні екзамену (заліку) з дисципліни.

З результатами проміжних атестацій та екзаменаційно-залікової сесії можна ознайомитись у деканаті ХТФ.

 

Підготовлено на основі матеріалів інформаційно-освітнього порталу університету (напрям "Атестація" )