Технічне оснащення

Стан і оснащеність навчальної лабораторної бази кафедри досить високі: кафедра має сучасні комп'ютерні класи з підключенням до комп'ютерної мережі Університету та мережі Інтернет. Продовжується робота з модернізування і переоснащення навчальних лабораторій кафедри. Відкрито три нові лабораторії: спільний українсько–норвежський комп’ютерний клас дистанційного навчання на 8 комп’ютерів, спільна лабораторія мікропроцесорної техніки кафедри кібернетики ХТП та фірми Honeywell, спільна навчально-наукова лабораторія моніторингу екологічної сталості подвійного підпорядкування Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку і кафедри КХТП. Кількість дисплейних класів – 7, в тому числі загально-факультетський комп’ютерний клас - 1  та клас дистанційного навчання -1. Робочих місць на одного студента - 1.

Центр розробки стратегій керування ХТП "КПІ-Хоневелл" - Розподілена система керування Experion PKS


Розподілена система керування Experion PKS фірми Honeywell дає змогу підвищити рівень підготовки технологів і фахівців з автоматизації шляхом використання контролера С200 компанії Honeywell і спеціального програмного забезпечення, яке використовується на багатьох сучасних підприємствах. Структура навчальної системи, реалізованої в навчальному Центрі КПІ ім. Ігоря Сікорського - "Хоневелл Україна", представлена нижче.

Experion PKS

<<<
Узагальнена архітектура
навчальної системи 
Experion PKS

Учбова система складається з таких основних частин: резервованого та нерезервованого контролерів С200 компанії Honeywell; сервера із операційною системою Windows Server 2000 і програмним забезпечення Experion PKS та десяти робочих станцій.

Мікропроцесорні контролери широко використовуються в сучасному виробництві. Вони компактні, являють собою закінчений автономний апарат і можуть реалізувати практично будь-який закон регулювання.

Прикладне програмне забезпечення дає змогу створювати різні алгоритми керування технологічним процесом, розробляти інтерфейс користувача, зберігати відомості про процес регулювання у базі даних, відображати тренди змінних стану процесу й багато іншого.

У якості технологічних об'єктів керування у навчальному Центрі використовуються ряд імітаційних об'єктів керування, наприклад, піч для нагріву технологічної суміші, проточна ємність із двома вхідними та одним вихідним потоками тощо. Схема стенда передбачає можливість заміни імітаційної частини реальними органами регулювання, вимірювальними приладами і т.д., наприклад, введенням серводвигунів, що здійснюють зміну струму у вхідних ланцюгах шляхом зміни положення рухомих контактів змінних опорів.

На базі створеного центра студенти виконують теоретичні дослідження об'єкта регулювання, розробляють системи автоматичного керування, які дають змогу наочно відстежити процес керування реальним об'єктом за заданим законом, зрівняти реальну картину поведінки технологічного комплексу із модельованою, оцінити ступінь адекватності моделі, виявити невраховані під час моделювання залежності.

Використання розробленого комплексу дає змогу студентам не тільки розібратися в принципах побудування стратегій керування на базі мікропроцесорної техніки, але й ефективно діяти в реальних робочих умовах.

Українсько-норвезький центр дистанційного навчання


Українсько-норвезький центр дистанційного навчання, який було відкрито 2013 р., оснащено 8 робочими станціями з такими характеристиками

 • системний блок - HP 6300 SFF PC / Microsoft Win 7 Pro 64bit OS / i5-3470 CPU / 500GB / 4GB GB RAM;
 • акустична система - Speaker System Logitech S150 Digital USB (980-000029);
 • гарнітура - Headset Logitech H110 3.5mm Connector Stereo (981-000271);
 • веб-камера - WebCam Logitech C270 (960-000636);
 • програмне забезпечення - Microsoft Windows 7 SP1 Home Premium 64-bit Rus 1pk ОЕМ DVD (GFC-02091);
 • монітор - Monіtor TFT Samsung 20 S20B300BS 5ms, D-Sub, DVI, LED, High Glossy Black LS20B300BS/UA.

Центр укомплектовано проектором Epson EB-925 (V11H389040) та екраном ScreenProjecta SlimScreen 200x200sm / MW 10200064 для підвищення ефективності проведення дистанційних занять.

Лабораторія технологічних вимірювань та моделювання


Не зважаючи на всі труднощі, матеріально-технічна база кафедри продовжує розширюватися. Зокрема, у 2017 на кафедрі впроваджено нову Лабораторію технологічних вимірювань та моделювання (ЛТВ та М). Лабораторію призначено для одержання нашими студентами практичного досвіду роботи з елементною базою засобів вимірювання, автоматизації та моделювання. Тут виконуються лабораторні роботи з дисциплін професійної підготовки, зокрема "Метрологія", "Технологічні вимірювання та прилади", "Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів", "Технічні засоби автоматизації". Обладнання лабораторії – це реальні промислові зразки датчиків, перетворювачів та інших приладів, як вітчизняного, так і закордонного виробництва.

У лабораторії встановлено:

 • стенд "Прилади та методи вимірювання тиску";
 • стенд "Прилади та методи вимірювання температури";
 • стенд "Прилади та методи вимірювання витрат рідини";
 • стенд "Прилади та методи вимірювання рівня рідини";
 • стенд "Комп’ютерна інтеграція та реєстрація сигналів промислових датчиків".

У наших найближчих планах:

 • завершити розроблення методичних матеріалів з виконання лабораторних робіт для студентів;
 • проектування та монтаж лабораторного стенду з об’єктами моделювання.

Якщо Ви маєте бажання і можливість надати допомогу в розширенні лабораторії – фінансово, технічними засобами, своєю працею або корисною порадою – звертайтеся до координатора проекту - доцента Складанного Дениса Миколайовича.

Детальніше про лабораторію ...