Центр розробки стратегій керування ХТП "КПІ-Хоневелл"

2013 року на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" відкрито

Спільний НТУУ "КПІ" – "Хоневелл Україна" учбово-прикладний
Центр розробки стратегій керування хіміко-технологічними процесами
.

Поряд із теоретичною частиною процесу навчання фахівців в області автоматизації технологічних процесів важливу роль відіграють практичні навички роботи із сучасним обладнанням. Створений навчальний Центр дає змогу майбутнім фахівцям із комп’ютерно-інтегрованих технологій одержати необхідний практичний досвід роботи в реальних виробничих умовах. Для цієї мети використовуються мікропроцесорні контролери компанії Honeywell, що входять до складу розподіленої системи керування Experion PKS.

Виконана робота спільно із представниками компанії Honeywell зі створення моделей хіміко-технологічних об'єктів, сучасне програмне й апаратне забезпечення, подальше співробітництво з науковими центрами в області автоматизації й підприємствами дала змогу створити на базі кафедри потужний віртуальний тренажер для максимально об'єктивного дослідження реальних технологічних процесів сучасних підприємств і способів регулювання такими процесами. Інформація й досвід, які одержують студенти на такому тренажері, стають істотним внеском у навчання майбутніх фахівців в області автоматизації хіміко-технологічних процесів.

 

     

 

Дізнатись про навчальну систему більше >>>