Майбутнє України

Дбаючи про майбутнє України

Наша кафедра бере активну участь у заходах КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках програми «Майбутнє України».

Для досягнення високих результатів у підготовці кваліфікованих конкурентоздатних на сучасному ринку фахівців, крім якісно організованої системи навчання, потрібно, щоб навчатися до університету приходили здібні мотивовані школярі.

Тож одна з актуальних задач нині робота з середніми навчальними закладами, створення умов для отримання учнями вичерпної інформації про майбутню програму навчання за унікальною в Україні спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів". Учень може отримати таку інформацію найбільш повноцінно, використовуючи науково-методичну і матеріальну базу школи та університету для наукової роботи під керівництвом кваліфікованих кадрів університету. Сама для профорієнтаційні заходи такого роду передбачує програма «Майбутнє України».

Мета Програми: cтворення системи і умов для пошуку талановитої молоді, розширення можливості отримання нею якісної вищої технічної освіти задля високотехнологічного інноваційного розвитку суспільства. Головними виконавцями Програми є Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Мала академія наук.

Структура заходів Програми: програма щорічно передбачає проведення трьох категорій заходів, серед яких: наукові конференції, наукові і інженерні виставки, олімпіади юних дослідників по галузях знань. Наукові напрямки заходів Програми охоплюють основні галузі інженерних та природничих наук. У підготовці і проведенні заходів Програми беруть участь учені і викладачі КНУ ім. Т.Г. Шевченка, КПІ ім. Ігоря Сікорського, вчителі ліцеїв, шкіл, профільних коледжів і технікумів та вчені і викладачі, залучені до діяльності Малої академії наук.

Учасниками Програми є старшокласники, учні коледжів і технікумів, які подали відповідно до правил науково-дослідну роботу, технічний або творчий проект і які пройшли конкурсний відбір. Підведення підсумків щорічних етапів Програми проводиться по результатах трьох етапів Програми і визначається здатність учасника до майбутньої професійної науково-технічної діяльності у відповідній галузі науки і техніки. Переможці визначаються як по окремих заходах, так і по комплексу заходів Програми. Абсолютні переможці Програми визначаються відповідно до інтегрального рейтингу з урахуванням результатів кожного з етапів. Свідоцтва переможців і сертифікати учасників із зазначенням рейтингу за результатами усіх етапів Програми поточного року враховуються при прийомі у вищі навчальні заклади України відповідно до Умов прийому якщо вони вступають на напрям підготовки, з якого вони були учасниками заходів Програми.

Очікувані результати виконання Програми: буде створено систему пошуку талановитої молоді, схильної до творчої, винахідницької діяльності, умови для професійної орієнтації, наскрізної підготовки талановитої молоді на основі об'єднання потужного потенціалу провідних університетів і наукових центрів України для забезпечення високотехнологічного інноваційного розвитку суспільства.

Завдання Програми:

  • виявлення талановитих і обдарованих учнів, їх підтримка та рання професійна орієнтація із залученням вчених вищих навчальних закладів і провідних науково-дослідних центрів України;
  • розвиток інтелектуального потенціалу суспільства шляхом залучення молоді до дослідницької діяльності в науці, техніці, економіці і управлінні;
  • зміцнення інтеграції навчальних закладів усіх рівнів для забезпечення високоякісної освіти.

В рамках цьогорічних заходів щодо співпраці з Малою академією наук України на кафедрі учням запропоновано для наукових досліджень, зокрема, такі теми:

  • Математичне моделювання процесів у хімічному реакторі за допомогою чисел Фібоначчі (розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо оптимального технологічного режиму) - керівник Бойко Т.В.
  • Кореляційний аналіз – дослідження зв’язку між наборами даних, отриманими у результаті експериментальних вимірювань - керівник Складанний Д.М.
  • Регресійний аналіз – побудова математичних моделей за даними, отриманими у результаті експериментальних вимірювань - керівник Складанний Д.М.
  • Моделювання кінетики (ходу протікання) паралельних хімічних реакцій методом Монте-Карло (розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо оптимального технологічного режиму) - керівник Безносик Ю.О.
  • Оцінювання сталості продукційних систем і технологій за допомогою індикаторів (сталий розвиток: розроблення і апробування моделі оцінювання життєвого циклу) - керівник Бендюг В.І.
  • Аналіз екологічної сталості регіонів України (оцінювання екологічного стану і навантаженності, зусиль з екологічного керування у регіональному розрізі на основі індексних показників) - керівник Джигирей І.М.

Зацікавлені учні можуть запропонувати свої напрями наукової роботи у межах наукових інтересів наукових співробітників кафедри.

Відповідальний за співпрацю з членами Малої академієї наук України
доц. Шахновський А.М.

Докладніше про національну програму «Майбутнє України»
http://kpi.ua/future-ua
http://eqmi.kpi.ua/node/12

Докладніше про Малу академію наук України
http://man.gov.ua