Атестаційні роботи випускників


Дипломні роботи на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Випуск 2020 року

Горб Олександр Олександрович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу отримання етилбензену алкілюванням бензену етиленом ;
завантажити реферат; завантажити записку

Здановський Георгій Артемович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу дегідрування пропан-2-олу;
завантажити реферат; завантажити записку

Іщенко Олександр Віталійович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу виробництва 1,2-дихлоретану ;
завантажити реферат; завантажити записку

Кіцун Андрій Васильович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу отримання циклогексанону;
завантажити реферат; завантажити записку

Кобрин Михайло Михайлович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу виробництва хлороводневої кислоти ;
завантажити реферат; завантажити записку

Ковкрак Максим Олександрович;  Компютерне моделюваняя та автоматизація процесу отримання 2-фенілпропану;
завантажити реферат; завантажити записку

КоноваленкоКатерина Олегівна;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу отримання метаналю окисленням метанолу;
завантажити реферат; завантажити записку

КрамаренкоДмитро Павлович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу отримання стирену дегідруванням етилбензену;
завантажити реферат; завантажити записку

Луцюк Вікторія Мирославівна;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу виробництва моноетаноламіду жирних кислот із рослинних олій ;
завантажити реферат; завантажити записку

Небесний Максим Олександрович;  Комп'ютерне моделювання та автоматизація процесу виробництва пропан-1,2-діолу;
завантажити реферат; завантажити записку

Панов Борис Петрович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу низькотемпературної ректифікації вуглеводневого конденсату;
завантажити реферат; завантажити записку

Селінський В'ячеслав Васильович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу виробництва інгібітору корозії для заводського обладнання та трубопроводів;
завантажити реферат; завантажити записку

Шевчук Артем Олександрович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу отримання аніліну гідрогенізацією нітробензену в трубчастому реакторі;
завантажити реферат; завантажити записку


Дипломні роботи на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Випуск 2019 року

Білоус Євгеній Олександрович; Автоматизована підсистема керування видобутком вугілля на викидо- небезпечних вугільних пластах;
завантажити реферат; завантажити записку

Ботвинко Тамара Володимирівна; Керування процесом біологічного очищення стічних вод із застосуванням активного мулу;
завантажити реферат; завантажити записку

Жежерун Яна Володимирівна; Керування кисневим режимом аеротенків при очищенні стічних вод;
завантажити реферат; завантажити записку

Клименко Дмитро Романович; Автоматизований контроль якості продукції за допомогою класифікатора зображень на основі нейронної мережі;
завантажити реферат; завантажити записку

Крайнік Андрій Романович; Підсистема сигналізації наявності пари теплоносія першого контуру АЕС з ВВЕР-1000;
завантажити реферат; завантажити записку

Кулевський Євген Олександрович; Оптимізація процесу планування розкрою біополімерного матеріалу ;
завантажити реферат; завантажити записку

Пилипець Ірина Василівна; Комп’ютерне моделювання процесу напівсухої десульфуризації димових газів пиловугільних ТЕС;
завантажити реферат; завантажити записку

Пустовий Дмитро Олександрович; Математичне моделювання водно-хімічного режиму теплоносія першого контуру АЕС з реактором ВВЕР-1000;
завантажити реферат; завантажити записку

Ремінна Каріна Андріївна; Керування процесом очищення промислових стічних вод від органічних барвників;
завантажити реферат; завантажити записку

Сидоренко Іван Андрійович; Система прогнозування генерації електроенергії вітряною станцією із застосуванням методів машинного навчання;
завантажити реферат; завантажити записку

Тесенчук Антон Олександрович; Комп'ютерне моделювання нестаціонарних процесів згоряння пористого нікелю в атмосфері повітря;
завантажити реферат; завантажити записку

Хібеба Юрій Юрійович; Математичне моделювання та керування реактором отримання синтетичного палива за схемою Фішера-Тропша;
завантажити реферат; завантажити записку

Яновець Назар Олегович; Ком'ютерне моделювання процесу високотемпературного окиснення пористого кобальту;
завантажити реферат; завантажити записку


Дипломні роботи на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Випуск 2019 року

Вільбой Михайло Олексійович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація технологічної схеми виробництва аміаку у реакторі аксиально-радіального типу;
завантажити реферат; завантажити записку

Животовський Руслан Ігорович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу активації конденсованого вугілля;
завантажити реферат; завантажити записку

Лопаносов Ілля Юрійович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу очищення газів розчином моноетаноламіном;
завантажити реферат; завантажити записку

Мельник Микола Андрійович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу випарювання у виробництві нітроамофоски;
завантажити реферат; завантажити записку

Осипов Кирило Олександрович;  Комп'ютерне моделювання та автоматизація процесу отримання поліетилену високого тиску безперервним методом;
завантажити реферат; завантажити записку

Пшеничний Максим Леонідович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу сушки кристалічних матеріалів;
завантажити реферат; завантажити записку

П’ятницький Дмитро Андрійович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу дегідрогенізації пропан-2-олу;
завантажити реферат; завантажити записку

Світлична Анастасія Валеріївна;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу виробництва гранульованого матеріалу;
завантажити реферат; завантажити записку

Семчишена Оксана Олегівна;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу виробництва керамзитового піску;
завантажити реферат; завантажити записку

Соботович Ярослав Володимирович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу каталітичного окиснення діоксиду сульфуру у виробництві сульфатної кислоти;
завантажити реферат; завантажити записку

Терех Тарас Юрійович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація технологічної схеми алкілування бензену;
завантажити реферат; завантажити записку

Ткачова Тетяна Петрівна;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу отримання високотемпературної антиокислювальної присадки до моторних олив;
завантажити реферат; завантажити записку

Чабан Дмитро Ігорович;  Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу отримання ізопропілбензолу;
завантажити реферат; завантажити записку


Дипломні роботи на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Випуск 2018 року

Архіпова Альона Олегівна; Керування процесом біологічного очищення стічних вод із застосуванням активного мулу;
завантажити реферат; завантажити записку

Вовненко Карина Вадимівна; Керування процесами електророзрядного очищення води басейнiв;
завантажити реферат; завантажити записку

Гришков Дмитро Сергійович; Стратегії управління процесом абсорбції аміаку у виробництві зв’язаного азоту із оцінкою надійності;
завантажити реферат; завантажити записку

Кравчук Руслан Вікторович; Розподілена автоматизована система управління гранулятором з псевдозрідженим шаром;
завантажити реферат; завантажити записку

Кулик Євгенія Олександрівна; Моделювання чутливості складних хімічних систем до зовнішнього впливу при розрахунках хімічних реакторів;
завантажити реферат; завантажити записку

Пастушенко Олександр Вячеславович; Керування процесами очищення води вiд стiйких органiчних забруднень;
завантажити реферат; завантажити записку

Стаднік Владіслав Андрійович; Математичне моделювання процесів утворення оксидів азоту при спалюванні органічного палива;
завантажити реферат; завантажити записку

Тріщ Віталій Русланович; Математичне моделювання процесу озонування води;
завантажити реферат; завантажити записку

Хамєтова Анна Валеріївна; Комп’ютерний розрахунок процесу окислення перехідних металів;
завантажити реферат; завантажити записку


Дипломні роботи на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Випуск 2018 року

Білоус Євгеній Олександрович; Комп'ютерний розрахунок процесу отримання розчину ін'єкційного лікарського засобу;
завантажити реферат; завантажити записку

Ботвинко Тамара Володимирівна; Комп’ютерний розрахунок процесу отримання пластифікатора на основі продуктів перетворення поліетилентерефталату;
завантажити реферат; завантажити записку

Жежерун Яна Володимирівна; Комп'ютерний розрахунок процесу водяної абсорбції аміаку із продувних газів у виробництві аміаку;
завантажити реферат; завантажити записку

Іванов Микола Васильович; Комп'ютерний розрахунок технологічної схеми виробництва сульфатної кислоти;
завантажити реферат; завантажити записку

Клименко Дмитро Романович; Комп'ютерний розрахунок процесу виробництва вінілхлориду;
завантажити реферат; завантажити записку

Кулевський Євген Олександрович; Комп'ютерний розрахунок процесу низькотемпературної ректифікації вуглеводневого конденсату;
завантажити реферат; завантажити записку

Пилипець Ірина Василівна; Комп’ютерний розрахунок процесу виробництва розчину калійного мила;
завантажити реферат; завантажити записку

Ремінна Каріна Андріївна; Комп'ютерний розрахунок процесу очищення промислових стічних вод;
завантажити реферат; завантажити записку

Рибенко Павло Олегович; Комп'ютерний розрахунок процесу синтезу стіролу із етилбензолу;
завантажити реферат; завантажити записку

Сидоренко Іван Андрійович; Комп'ютерний розрахунок процесу синтезу ізопропілбензену;
завантажити реферат; завантажити записку

Тесенчук Антон Олександрович; Комп'ютерний розрахунок процесу алкілування бензолу;
завантажити реферат; завантажити записку

Хібеба Юрій Юрійович; Комп'ютерний розрахунок технологічної схеми виробництва аміаку;
завантажити реферат; завантажити записку

Яновець Назар Олегович; Комп’ютерний розрахунок процесу гідрогенізації гідроксибензену;
завантажити реферат; завантажити записку


Магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Випуск 2018 року

Захарчук
Юрій Миколайович
Рішення зворотної задачі хімічної кінетики на прикладі гетерогенного процесу отримання вуглеводневого палива по схемі Фішера-Тропша завантажити реферат
завантажити записку
Захарчук
Яна Олегівна
Комп'ютерно-інтегрована система управління ресурсами підприємства завантажити реферат
завантажити записку
Краєва
Катерина Олександрівна
Розподілені системи моніторингу та керування якістю водних об'єктів завантажити реферат
завантажити записку
Шаган
Дмитрій Володимирович
Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для вибору каталізатора процесу окислювальної конденсації метану завантажити реферат
завантажити записку


Дипломні роботи ОКР "спеціаліст"

студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Випуск 2017 року

Василенко 
Роман Іванович
Автоматизована система екологічного менеджменту на підприємстві завантажити записку
Журбенко 
Ілля Миколайович
Математичне моделювання процесів хімічної технології при проектуванні з урахуванням екологічної небезпеки завантажити записку
Ілляшенко 
Катерина Андрііївна
Комп’ютерне оцінювання впливу підприємства на навколишнє середовище завантажити записку
Потапенко 
Тетяна Євгеніївна
Моделювання та оптимізація процесу цементації ртуті в умовах статистичної невизначеності завантажити записку
Цімболінець
Олег Олегович
Моделювання процесу отримання метилового спирту з природного газу завантажити записку


Дипломні проекти ОКР "бакалавр"

студентів напряму підготовки 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Випуск 2017 року

Андрейко
Марія Олексіївна
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання етиленоксиду завантажити реферат
завантажити записку
Антропов
Андрій Сергійович
Комп’ютерний розрахунок каталітичного окислення метанолу в комбінованому реакторі завантажити реферат
завантажити записку
Архіпова
Альона Олегівна
Комп'ютерний розрахунок процесу виробництва етанолу завантажити реферат
завантажити записку
Вашкевич
Анна Володимирівна
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання пропанона-2 завантажити реферат
завантажити записку
Вовненко
Карина Вадимівна
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання етаноламінів завантажити реферат
завантажити записку
Гришков
Дмитро Сергійович
Комп’ютерний розрахунок процесу знесолення продувочних стічних вод системи зворотного водоспоживання завантажити реферат
завантажити записку
Кравчук
Руслан Вікторович
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання аміачної селітри завантажити реферат
завантажити записку
Кулик
Євгенія Олександрівна
Комп’ютерний розрахунок процесу виробництва аміаку з коксового газу завантажити реферат
завантажити записку
Пастушенко
Олександр Вячеславович
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання вторинного поліетилентерефталату завантажити реферат
завантажити записку
Потаскалов
Владислав Вадимович
Комп’ютерний розрахунок процесу окиснення амоніаку у виробництві розведеної нітратної кислоти у великотоннажному агрегаті завантажити реферат
завантажити записку
Сорокіна 
Катерина Володимирівна
Комп’ютерний розрахунок процесу зневоднення та грануляції в псевдозрідженому шарі завантажити реферат
завантажити записку
Стаднік
Владислав Андрійович
Комп’ютерний розрахунок процесу виробництва вінілхлориду гідрохлоруванням ацетилену завантажити реферат
завантажити записку
Тріщ 
Віталій Русланович
Комп'ютерний розрахунок процесу виробництва метаналю завантажити реферат
завантажити записку
Хамєтов
Алі Саідович
Комп'ютерний розрахунок процесу виробництва 1,2-дихлоретану завантажити реферат
завантажити записку
Хамєтова
Анна Валеріївна
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання циклогексанону завантажити реферат
завантажити записку
Хорошко
Тетяна Ігорівна
Комп’ютерний розрахунок процесу пароплазмової газифікації твердих вуглецевмісних відходів завантажити реферат
завантажити записку


Дипломні роботи ОКР "магістр"

студентів спеціальності 8.05020202 - Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Випуск 2017 року

Векшин
Сергій Миколайович
Моделювання сорбційного вилучення радіонуклідів цезію і стронцію з рідких радіоактивних розчинів завантажити реферат
завантажити записку
Денисюк
Марія Юріївна
Моделювання адсорбційної здатності органічних сполук на основі квантово-хімічних розрахунків завантажити реферат
завантажити записку
Мацібура
Олександр Петрович
Комп’ютерно-інтегрована система для моделювання процесу знешкодження рідких радіоактивних відходів завантажити реферат
завантажити записку
Черняк
Артем Юрійович
Квантово-хімічний розрахунок поверхні потенціальної енергії взаємодії молекули води з граню діоксиду титану завантажити реферат
завантажити записку
Чистяков
Богдан Русланович
Комп'ютерне моделювання нестаціонарних процесів окиснення перехідних металіву завантажити реферат
завантажити записку