Аспірантура

Сайт відділу аспірантури і докторантури [ Перейти ]

Програма підготовки доктора філософії з одержанням кваліфікації "Доктор філософії в галузі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій" за унікальною в Україні спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів", термін навчання - 4 роки.

[ Завантажити ]
ПРОГРАМА фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму доктора філософії
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

[ Завантажити ]
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки доктора філософії
за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"


Аспіранти кафедри
 

АНДРІЮК Валентина, з 2017 р., науковий керівник доц. Сангінова О.В., дослідження у сфері комп'ютерно-інтегрованих систем моніторингу та прогнозування якості водних об'єктів

СКОРЕЦЬКА Іванна, з 2016 р., науковий керівник доц. Безносик Ю.О., дослідження у сфері інформаційного забезпечення для керування гетерогенними каталітичними процесами відновлення альдегідів та кетонів

МИНЬКО Олексій, з 2016 р., науковий керівник доц. Джигирей І.М., дослідження у сфері автоматизації підтримки екоефективних рішень на основі оцінювання життєвого циклу продукційних систем

ЧЕРВІНСЬКИЙ Василь Олексійович, з 2015 р., науковий керівник доц. Сангінова О.В.