Плашихін Сергій Володимирович

Плашихін Сергій Володимирович

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри КХТП

INTELLECTсторінка викладача

відповідальний за напрями "Розподіл молодих спеціалістів", "Зв'язок з гуртожитком"

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту (plashihin на ukr.net), засоби Viber та Telegram. За необхідності роз'яснення матеріалів курсу групі студентів (більше 2 осіб) створюється та проводиться конференція на платформі Zoom. З поточним рейтингом студенти можуть ознайомитися у файлах на Google Диску, посилання на які надано студентам.

Комп'ютерна графіка
ХД, ХМ, ХК, ХП-91, 1 курс ХТФ, II потік (лекції)
Курс розраховано на 9 тижнів (1-9 тиждень). Лекційний матеріал начитано (1-7 лекції опрацьовано в рамках аудиторних занять, 8-9 лекції надано студентам у вигляді презентацій та конспекту лекцій). Усі матеріали розіслано на електронні адреси груп та старостам. Створено Telegram-групу, учасниками якої є усі студенти груп та викладачі дисципліни (практичні заняття), для підтримки взаємодії та оперативного інформування (https://t.me/joinchat/AAAAAFarBpkB5xEN8u2NEQ).
Поточний рейтинг студентів ведуть викладачі практичних занять: 
ХД-91 - Андріюк Валентина Кастутівна 
ХМ-91 - Андріюк Валентина Кастутівна 
ХК-91 - Комариста Богдана Миколаївна
ХП-91 - Бендюг Владислав Іванович

Інформатика та систематологія
ЛЕ-91, 1 курс ІХФ (лекційні, лабораторні та практичні заняття)
Лекційні матеріали (презентації та конспекти лекцій) та завдання до лабораторних і практичних робіт надіслано на електронну пошту групи. Створено Telegram-групу, учасниками якої є усі студенти групи, для підтримки взаємодії та оперативного інформування (https://t.me/joinchat/AAAAAFKhDP31WyzjGK_bGA).

Інформаційні технології
ЛЦ-91, 1 курс ІХФ (лекційні та лабораторні заняття)
Лекційні матеріали (презентації та конспекти лекцій) та завдання до лабораторних робіт надіслано на електронну пошту групи. Створено Telegram-групу, учасниками якої є усі студенти групи, для підтримки взаємодії та оперативного інформування (https://t.me/joinchat/AAAAAEYaIXKMfk8pl4zClg).

 

 

Наукові інтереси: 

 • розробка систем знешкодження газових викидів;
 • моделювання процесів очищення газових викидів.

У 2008 році закінчив кафедру кібернетики хіміко-технологічних процесів та отримав диплом магістра за спеціальністю "Комп'ютерно-інтегровані процеси і виробництва". Після закінчення університету вступив до аспірантури НТУУ "КПІ" за напрямом "Процеси та обладнання хімічної технології". На кафедрі кібернетики ХТП працює асистентом з 2011 року. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Підвищення ефективності процесу очищення полідисперсних газових систем" за спеціальністю 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Тел.: (044) 204-82-12
E-maіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові праці (вибірково)

 • D. А. Serebryanskii, N. S. Semenyuk, S. V. Plashikhin. Investigation of the aerodynamic drag of an eight-channel centrifugal filter / Journal of Engineering Physics and Thermophysics. - New York 2015. - Vol. 88, No. 2. - C. 471 - 479.
 • Серебрянський Д.О. Математичне моделювання процесу очищення запилених газових потоків в циклонному пиловловлювачі / Серебрянський Д.О., Плашихін С.В, Безносик Ю.О., Набок О.М. //  Восточно-Европейский журнал передовых  технологий.  –  Харьков  2014.  –  №2/10(68). – С. 11–16.
 • Серебрянський Д.О. Дослідження розподілу концентрації та дисперсного складу твердих часток в газових потоках в системі каналів з замкненими контурами / Серебрянський Д.О., Семенюк М.В., Плашихін С.В.// Промышленная теплотехника. – Київ 2013. – Т. 35, № 6. – С. 83–92.
 • Кирбаба В.В. Очистка технологического газа установки сухого тушения кокса / Кирбаба В.В.,  Скрипченко Н.П., Серебрянский Д.А., Плашихин С.В.// УглеХимический журнал. – Харьков 2013. – №5. – С. 93–98.  
 • Снєжкін Ю.Ф. Моделювання гідродинамічних процесів пиловловлювачів / Снєжкін Ю.Ф., Серебрянський Д.О., Захаров О.О., Плашихін С.В. // Хімічна промисловість України. – Київ 2013. – №3(116). – С. 55–62.
 • Серебрянский Д.А. Стендові випробування відцентрового фільтра і циклофільтра при уловлюванні золи твердопаливного котла. / Серебрянський Д.О., Плашихін С.В. // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – Київ 2011. – №5(79). – С. 89–94.
 • Плашихин С.В. Експериментальні дослідження циклофільтра в процесі вловлювання цементного пилу /     Плашихин С.В., Серебрянский Д.А., Безносик Ю.А. // Вестник НТУ «ХПИ»: Новые решения в современных технологиях. – Харьков 2010. –№57. – С. 3–6.
 • Плашихин С.В. Разработка и моделирование циклофильтра для очистки газовых сред / Плашихин С.В.,   Павлинский Ю.Н., Павлинский П.Ю., Серебрянский Д.А., Безносик Ю.А. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –  Харьков 2010. – №4/8(46). – С. 42–44.
 • Плашихин С.В. Извлечение твердой фазы из газовой среды в циклоне с тангенциальным подводом / Плашихин С.В, Безносик Ю.А., Серебрянский Д.А. //  Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –  Харьков 2010. – №2/10(44). – С. 43–45.
 • L. Bugaeva. Modeling cyclone filter for purification of gas environments / L. Bugaeva, Y. Beznosyk, S. Plashihin // 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. – Slovakia 2014. – С. 39.
 • Серебрянский Д.А. Малозатратная модернизация циклонных пылеуловителей. / Серебрянский Д.А., Плашихин С.В. // XXI международная научно-практическая конференция (3-7 июня 2013 г., г. Щелкино, АР Крым) «Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения». Сборник трудов том 2. Харьков, 2013 г. – С. 223 – 225.
 • Снежкін Ю.Ф. Математичне моделювання аеродинаміки циклофільтру/ Снежкін Ю.Ф., Серебрянський Д.О., Плашихін С.В., Захаров О.О. // Збірник тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання». – Київ 2013. – С. 27-28. г. –       С. 223 – 225.
 • Плашихин С.В. Очистка газа в циклоне с тангенциальным подводом / Плашихин С.В., Безносик Ю.А., Серебрянский Д.А. // Тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток». – Київ 2010. – С.116.

 

Методичні матеріали з курсу "Інформаційні технології" для студентів ХТФ


[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 1)
[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 2)
[ pdf ] Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи (Частина 3)
[ pdf ] Методичні вказівки до виконання ДКР