Бугаєва Людмила Миколаївна

Бугаєва Людмила Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри кібернетики ХТП

INTELLECTсторінка викладача

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


1. СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ХА-61 4 курс
Лекції було прочитано до 12 березня. Завдання всіх лабораторних робіт роздано на початку семестру. Заплановані 3 з 5 лабораторних робіт виконано до 12 березня. Домашня контрольна робота, модульна контрольна робота та останні лабораторні роботи перевіряються через електронну пошту, причому не тільки протоколи, а безпосередньо файли виконання у відповідному програмному середовищі Mathcad, Matlab, Chemcad на комп’ютері викладача. Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту add_mail на ukr.net, а викладач зі студентами використовуючи електронну пошту групи

2. В групі ХА-61 керую бакалаврською роботою трьох студентів. Завдання на практику видано кожному з них. Для спілкування використовуються персональна електронна пошта студентів.

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
ХА-91мп та ХА-91мн 1 курс магістрів
Лекції та завдання РГР надано у системі КАМПУС. Завдання всіх практичних робіт роздано на початку семестру. Студенти мають змогу індивідуально спілкуватись з викладачем використовуючи електронну пошту add_mail на ukr.net а викладач зі студентами використовуючи електронну пошту групи та персональну електронну пошту студентів. Студентам рекомендовано курси платформи Coursera
https://www.coursera.org/specializations/deep-learning
https://www.coursera.org/learn/problem-solving

 


Викладає дисципліни
Математичне моделювання процесів і систем, Системний аналіз складних хіміко-технологічних комплексів, Автоматизація моделювання, Методи штучного інтелекту та їх застосування в хімічній технології, Інтелектуальні системи прийняття рішень, Прикладні комп'ютерні системи в хімічній технології.

Науковий напрямок: комп'ютерні науки

 • штучний інтелект;
 • інтелектуальний аналіз данних;
 • системи підтримування ухвалення рішень;
 • сучасні пакети комп'ютерної математики та моделювання.

У 1972 році закінчила КДУ ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю "Математика" із спеціалізацією "Обчислювальна математика". 1974 - обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри КХТП КПІ. 1976 - 1979 рр. аспірантура КПІ. 1979 - обрана за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника кафедри КХТП КПІ. У 1984 році отримала ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.12.13 - системи автоматизованого проектувания. Тема дисертації "Підсистема аналізу для системы автоматизированого проектуровання хімічних виробництв". 1992 - отримала вчене звання із відповідної спеціальності - "Cистеми автоматизованого проектування". З 1998 до цього часу - доцент кафедри КХТП КПІ.

Тел.: 0(44) 204-82-12 
E- maіl: kxtp @ kpi.ua

Наукові праці (вибірково)

 • Miroshnychenko Y., Bugaieva L., Beznosyk Y. The synthesis of functionalized silica materials using the flow microreactor. - SSCHE15 — 42st International Conference of SSCHE, May 25 - 29, 2015, Tatranské Matliare, Slovak Republic. – p. 34-35. – ISBN 978-80-89475-14-8.
 • Kukushkina O., Bugaieva L., Vasylkevich O., Bondarenko S., Beznosyk Y. Analysis of the process of obtaining methyl esters of fatty acids from wastw vegetable oils. - SSCHE15 — 42st International Conference of SSCHE, May 25 - 29, 2015, Tatranské Matliare, Slovak Republic. p. 146. – ISBN 978-80-89475-14-8.
 • Logvyn V., Beznosyk Y., Bugaieva L. Technological improvement of the solid fuel combustion in the low-temperature fluidized bed for increasing environmental safety. - SSCHE15 — 42st International Conference of SSCHE, May 25 - 29, 2015, Tatranské Matliare, Slovak Republic. p. 148. – ISBN 978-80-89475-14-8.
 • Безносик Ю. О., Колябіна Д. О., Бугаєвa Л. М. Оцінка складеного екологічного ризику для об'єкту поводження з радіоактивними відходами - ІI Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи» 4–6 листопада 2015 р., Львів, 2015.
 • Бугаєва Л. М., Безносик Ю. О., Мацибура О. П. Оцінювання екоефективності хіміко-технологічних схем за допомогою алгоритму WAR - ІI Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи» 4–6 листопада 2015 р., Львів, 2015.
 • Бугаєва Л.М., Бойко Т.В, Безносик Ю.О., Джигирей І.М. Практичний досвід із підготовки магістрів для сталого розвитку в рамках українсько-норвезького проекту Еurasia. / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи». 22–23 жовтня 2014, Львів. – c. 40-43. – ISBN 978-617-655-108-9.
 • Безсінний Д.В., Бугаєвa Л.М. Використання аналізу життєвого циклу для оцюнювання сталості виробництва. Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво». Шостка, 27-29 листопада 2014 р. - Суми, 2014. – с. 78.
 • О.В. Кондрачук, Л.М. Бугаєва, І.І. Бочкор Кінцево-елементне моделювання механіки отоліта засобами пакету COMSOL MULTIPHYSICS. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2013, № 3/7 (63) 2013. c. 10-15.
 • Бугаєва Л.М, ЗадорожнийА.С. Оцінювання ефективності схем отримання метил етил кетону із використанням алгоритму WAR, Восточно-Европейский журнал передовых технологий - 2012. - № 2/14 (56). – с.79-83.
 • Л.М. Бугаєва, Д.О. Серебрянський, А.А.Дейкун. Дослідження котельної установки киплячого шару на базі натурних та комп’ютерних експериментів. Восточно-Европейский журнал передовых технологий – 2011. - 6/6(54). - стр. 22-26.
 • Л.М. Бугаєва, М.М. Османов, Г.О. Статюхa. Використання методів системної динаміки для дослідження сталого розвитку регіонів України // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2010, N 2/10 (44). - с. 22-25.
 • Безносик А.Ю., Бугаева Л.Н., Панкратова Н.Д., Статюха Г.А. Использование интеллектуальных средств при решении задач устойчивого развития. Сб. трудов VІII международная конференция "Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2008". - Киев, Просвіта, 2008. - с. 77-85.
 • Панкратова Н.Д., Бугаева Л.М., Безносик А.Ю. К вопросу разработки индикаторов устойчивого развития прибрежной зоны Крыма // Вісник Черкаського державного технологічного університету, N 4, 2008, 48-52.
 • Зайченко Ю.П., Безносик А.Ю., Бугаева Л.Н. Кластеризация цветных изображений средствами MatLab. Интеллектуальный анализ информации // Сб. трудов IAI-2007, Киев, Просвіта,2007. - с. 119-129.
 • L. Bugaeva, J. Jezowski, Y. Beznosyk, A. Jezowska AN Intelligent System for Designing Waste Gas Purification Processes Simultaneous From Nitrogen Oxides and Sulphur Oxides. - 31 International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 24-28 may 2004, Bratislava. - p. 145.
 • Y. Beznosyk, L. Bugaeva, J. Jezowski, G. Statjukha Kinetics investigation and design of nitrogen oxides absorption by tributylphosphate. - 16 th Intern. Congress of Chemical and Process Engineering, August 2004, Praha.
 • Y.A. Beznosik, Dr. L.N. Bugaeva, D.Rastami Pour, Tveritnikova V.V. Kinetics Study and Simulation of Gases Chemisorption Purification From Nitrogen and Sulfur Oxides. ACHEMA-2003, 19-24 May 2003, Frankfurt, Germany.
 • Astrelin, Y. Beznosik, L. Bugaeva, O.Kostoglod, V.Suprunchuk "Simulation of packed column for absorption-reduction purification of exhaust gases from NOx" Proceedings of ISMR-2, 2001.
 • Beznosik Y., Bugaeva L., Kenig E., Gorak A., Kraslawski A., Astrelin I.: "An intelligent system for designing waste gas purification processes from nitrogen oxides", Proceedings of PRESS'99 (2-nd Intern. Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction), May 31-June 2, 1999, Budapest.
 • Beznosik Y., Bugaeva L., Kenig E., Gorak A. A knowledge based system for selecting a method of waste gas purification from NOx. "Environmental Technology, Sustainable Development, Water Recovery and Saving" ACHEMA97, 9-14 June 1997, Frankfurt, Germany.
 • L. Bugaeva, Y. Beznosik, E. Kolobanova An intelligent computer-aided tool for risk assessment. "Safety Technology" ACHEMA97, 9-14 June 1997, Frankfurt, Germany.
 • L. Bugaeva, Y. Beznosik, E. Kolobanova An intelligent computer-aided tool for risk assessment ACHEMA97, 9-14 June 1997, Frankfurt, Germany.
 • Bugaeva L., Beznosik Y., Statjukha G. and Kvitka A. An application of expert system to choice, simulation and development of gases purification processes. Computers chem. Engng, Vol. 20, 1996. - p. S401-S406.

Методичні матеріали (вибірково)

 • Бугаєва Л.М., Безносик Ю.О., Статюха Г.О. Системний аналіз хіміко-технологічних комплексів. Навчальний посібник, гриф МОН, Київ, Політехніка, 2014. – 132 с. – 400 пр. – ISBN 978-966-622-660-3
 • Статюха Г.О., Безносик Ю.О., Бугаєва Л.М. Інтелектуальні системи прийняття рішень при дослідженні та проектуванні хіміко-технологічних процесів. У двох книгах. Київ, Політехніка, 2004-2005. - 416 с.
 • Бугаєва Л.М., Безносик Ю.О., Статюха Г.О. Аналіз та синтез хіміко-технологічних систем. Київ, Політехніка, 2006. - 128 с.
 • Л.М. Бугаєва, Ю.О. Безносик, Г.О. Статюха. Рішення хіміко-технологічних задач із використанням програми ASPEN PLUS. - Київ, Політехніка, 2007. - 72 с.

Участь у проектах міжнародних та вітчизняних

 • 01.08.2011 – 30.12.2014 project CPEA-2011/10023 "Sustainable Manufacturing", course coordinator. The project administered by the Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU) and Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
 • EU Project (INTAS Project): Computer-Aided Tool for Design of Flue Gas Purification. Co-ordinator Prof. A. Gorak (University Dortmund, Germany). Report Ref. N: INTAS UA95-0173 , 1997-1999.
 • Українські проекти (фінансовані Міністерством науки та освіти України) протягом усіх років.

 

Системний анализ СХТК


[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2  
[ doc ] Варіанти завдань до лабораторної роботи № 1 
[ doc ] Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2
[ doc ] Варіанти завдань до лабораторних робіт № 3 та 4
[ doc ] Варіанти завдань до лабораторних робіт № 5, 6 та 7  
[ doc ] Варіанти завдань до лабораторної роботи № 8
[ rar ] Варіанти
[ rar ] Документація HYSYS 2004.2

Математичне моделювання систем та процесів


[ pdf ] Застосування Comsol 3.5 a для розв'язування задач хімічної технології
[ docМетодичні вказівки до лабораторної роботи № 1
[ doc ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 
doc ] Методичні вказівки до лабораторних робіт № 3, 4 та 5