Запорожець Юлія Анатолієвна

Запорожець Юлія Анатолієвна

асистент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

INTELLECTсторінка викладача

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН 2020
Інформація щодо переведення навчання на дистанційну форму в період карантину


Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології - ЛЦ-71

Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології - ХМ-71, ХП-71

Комп'ютерна графіка - ХН-91, ХН-92, ХЕ-91

Комп'ютерне моделювання процесів і систем 1 Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів - ХА-71

Дисципліна з проблем сталого розвитку - Факультет ФЕА

Завдання для усых дисциплін надіслано студентам. Спілкування зі студентами електронною поштою: z.juli на bigmir.net та телефоном, Viber. Студенти мають змогу відслідковути свій поточний рейтинг у персональних електронних кабінетах системи "Електронний кампус" університету, дані в яку вносить викладач на постійній основі.

 


Наукові інтереси
полягають у сфері екологічної безпеки.

У 2010 році закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” та отримала диплом магістра за спеціальністю "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" та здобула кваліфікацію магістра з автоматизації та компютерно-інтегрованих технологій. Після закінчення університету вступила до аспірантури НТУУ "КПІ" за напрямом "Екологічна безпека". З вересня 2013 року за сумісництвом працює асистентом кафедри кібернетики ХТП. Після закінчення навчання в аспірантурі НТУУ "КПІ" у листопаді 2014 року була прийнята до штату кафедри на посаду асистента.

Тел.: 0(44) 204-82-12
E-maіl: z.juli @ bigmir.net

Наукові праці (вибірково)

  • Бойко, Т. В. Моделирование массопереноса загрязняющих веществ в почвенном слое [Текст] / Т. В. Бойко, Ю. А. Запорожец // Технологический аудит и резервы производства, Харків, 2015, №1/3 (21) – С. 8-11.
  • Бойко, Т. В. Решение задачи фильтрации для модели прогнозирования миграции загрязняющих веществ [Текст] / Т. В. Бойко, Ю. А. Запорожец, Брановицкая С.В. // Збірник наукових статей 2014, С. 227-231.
  • Бойко, Т. В. Математичне моделювання міграції забруднюючих величин у ґрунтах [Текст] / Т. В. Бойко, А.О. Абрамова, Ю. А. Запорожець // Східно-європейский журнал передових технологій, Харків, 2013, №6/4 (66) – С. 14-16.
  • Абрамов, І.Б. Оцінювання хімічного ризику забруднення грунтів на основі вирішення геофільтраційної задачі [Текст] / Т. В. Бойко, А.О. Абрамова, Ю. А. Запорожець // Східно-європейский журнал передових технологій, Харків, 2012, №2 (56) – С. 24-26.
  • Запорожец, Ю.А. Моделирование массопереноса загрязненных веществ в почвенном слое [Текст] / Запорожец Ю.А., Бойко Т.В. // Всеукраїнська студентська наукова конференція, Дніпропетровськ, 2015, C. 317-318.
  • Бойко, Т.В. Моделирование массопереноса загрязненных веществ в грунтах [Текст] / Бойко Т.В., Запорожец Ю.А. // Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво, Шостка, 2014, C. 76.

 

Сталі автоматизовані виробничі комплекси
для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології


[ Лабораторна робота № 4 ] Моделювання фізико-хімічних явищ і процесів, що відбуваються при аваріях на небезпечних промислових об’єктах / Сталі автоматизовані виробничі комплекси: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бойко Т. В., Запорожець Ю.А., Абрамова А.О.]. – К: 2016. – 80с.