Новини (143)

ДО УВАГИ студентів, аспірантів та викладачів кафедри 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю
"ХІМІЯ, ФІЗИКА І ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ"
та семінар "НАНОСТРУКТУРОВАНІ БІОСУМІСНІ / БІОАКТИВНІ МАТЕРІАЛИ"
13–15 травня 2015 р., Київ

Перейти на сайт конференції ...

Напрямки роботи конференції

 1. Теорія хімічної будови та реакційна здатність поверхні твердих тіл
 2. Фізико-хімія поверхневих явищ
 3. Хімія, фізика і технології наноматеріалів
 4. Медико-біологічні і біохімічні аспекти вивчення високодисперсних матеріалів

Ключові дати

 • Завершення реєстрації учасників – 15 березня 2015 р.
 • Завершення прийому тез доповідей – 1 квітня 2015 р.
 • Останній день оплати оргвнеску – 15 квітня 2015 р.

ДО УВАГИ студентів, аспірантів та викладачів кафедри

 Третя міжнародна науково-практична конференція
«ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ – 2015» (результати, проблеми, перспективи) 
12-15 травня 2015 р. Україна, Черкаси

Перейти на сайт конференції ...

Конференція є третім міжнародним зібранням науковців, викладачів, аспірантів, студентів та представників промисловості, яке проводиться на базі Черкаського державного технологічного університету та Черкаського інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту, з метою вивчення передового досвіду розробки, впровадження та поширення інформаційних технологій у сфері інтелектуальних обчислень.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Методологічні аспекти інтелектуальних обчислень:

– концептуальні проблеми інтелектуальних обчислень;
– сучасний стан, задачі та перспективи інтелектуальних обчислень; 
– філософія інтелектуальних обчислень; 
– філософські аспекти штучного інтелекту.

3. Прикладні застосування інтелектуальних обчислень:

– в енергетиці; 
– в освіті та наукових дослідженнях; 
– при обробці зображень та звукових сигналів; 
– при прогнозуванні та попередженні надзвичайних ситуацій; 
– у бізнесі та фінансовій сфері; 
– у біоінформатиці; 
– у веб-системах та додатках; 
– у медицині; 
– у природномовних додатках; 
– у промисловості; 
– у системах підтримки прийняття рішень; 
– у робототехніці; 
– у системах машинного та комп’ютерного зору; 
– у системах навчання та контролю знань; 
– у соціально-економічній сфері.

 

2. Теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень:

– генетичні алгоритми; 
– генетичне програмування; 
– гібридні інтелектуальні технології;
– ДНК-обчислення; 
– еволюційне програмування; 
– розподілені еволюційні алгоритми; 
– експертні системи; 
– інтелектуальні агенти та мультиагентні системи; 
– інтелектуальні імунні системи; 
– інтелектуальний аналіз даних; 
– кооперативні алгоритми; 
– машинне навчання та самонавчання; 
– метаевристики; 
– нейронні мережі та зростаючі мережі; 
– нечітке логічне виведення; 
– нечіткі нейронні мережі; 
– подання знань та їх менеджмент; 
– програмування генетичних виразів; 
– системи класифікації та розпізнавання образів; 
– системи, що базуються на знаннях.


ВАЖЛИВІ ДАТИ

 • 15 березня 2015 – кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей;
 • 20 березня 2015 – кінцевий термін повідомлення про прийняття / відхилення доповіді;
 • 31 березня 2015 – кінцевий термін оплати.

Магістерська програма зі сталого розвитку в Університеті ООН (The United Nations University, Institute for the Advanced Study of Sustainability) є міждисциплінарною і поєднує методи та підходи природничих, соціальних та гуманітарних наук. Програма розрахована на молодих випускників, практиків та професіоналів, які завдяки цьому навчанню зможуть зробити значний внесок у роботу владних структур, приватного сектору, неурядових організацій.

Спеціальності: екологія, сталий розвиток.

Рівень: магістратура.

Розмір гранту: оплата навчання і щомісячна стипендія у розмірі 150 000 йен.

Усі апліканти, які подають документи на навчання на цій програмі, розглядаються як кандидати на отримання стипендії.

Необхідні документи:

 • анкета,
 • довідка про річний прибуток апліканта,
 • довідка про річний прибуток батьків апліканта.

Дедлайн: 27 лютого 2015 року.

Більше на сайті the United Nations University (Institute for the Advanced Study of Sustainability)

 

Вітаємо Янкаускайте Валентину Кястутівнаі (гр. ХА-11), Ващука Дмитра Володимировича (гр. ХА-41м) та Маслікевича Віктора Святославовича (гр. ХА-31м) з призначенням іменної стипендії професора Бондар Алли Григорівни на ІI семеместр 2014 - 2015 н.р.

Доц. кафедри КХТП І.М. Джигирей прийняла участь у роботі наукового семінару «Системні дослідження в науках про Землю, економіку та суспільство» (30.01.15) як завідувач Спільної лабораторії моніторингу екологічної сталості СЦД-Україна та кафедри кібернетики ХТП з доповіддю на тему "Оцінювання екологічної сталості та безпеки: від регіону до промислової системи". 

Детальніше ...

ДО УВАГИ студентів, аспірантів та викладачів кафедри

VІI Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Хімія та сучасні технології»
27-29 квітня 2015 р.

Мета конференції: Розвиток наукової творчості студентів, аспірантів та молодих вчених в галузі хімії та сучасних технологій, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, а також развиток зв’язків між вищими навчальними закладами різних країн в сфері науково-дослідної роботи.

Тематичні напрямки конференції:

 1. Неорганічна хімія, технологія неорганічних речовин та промислова екологія.
 2. Хімія та технологія води.
 3. Електрохімія.
 4. Органічна хімія, технологія органічних речовин та фармацевтичних препаратів.
 5. Хімія та технологія паливно-мастильних і полімерних
 6. Технологія тугоплавких неметалічних та силікатних
 7. Енергетика, системи управління, машинобудування та матеріалознавство.
 8. Біотехнологія.
 9. Аналітична хімія, хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів.
 10. Проблеми забезпечення економічного росту та вдосконалення систем керування промислових підприємств
 11. Людина і світ у філософському дискурсі.

Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2015 р.:

 • зареєструватись на сайті університету 
 • прикріпити тези доповіді
 • прикріпити файл з графічною частиною тез

[ Запрошення ]

Оголошено конкурс стипендій уряду Франції на навчання:

 • у магістратурі за будь-якою дисципліною, тривалістю 9 місяців (615 євро);
 • в аспірантурі під французько-українським подвійним науковим керівництвом для роботи над дисертацією (три наукові стажування по 4 місяців впродовж 3 років, 767 євро);
 • за магістерською програмою COPERNIC (12 місяців, 767 євро) для фахівців економічної та інженерної галузей.

Прийом документів триває до 15 березня 2015 року. 

Детальніше ...

До уваги викладачів та студентів кафедри КХТП

Весняний семестр 2014-2015 навчального року буде розпочато 02 лютого 2015 року відповідно до затвердженого розкладу ХТФ

Деталі у наказі № 1-1 від 14.01.2015 (доступ з внутрішньої мережі університету).

 

Доц. каф. КХТП Шахновський А.М. 15-18 грудня 2015 р. перебував у м. Жушові (Польща). Мета візиту - викладання циклу лекцій "Сталий розвиток та сталі водні мережі". Цикл лекцій було присвячено пам'яті проф. Г.О. Статюхи (КПІ) та проф. Я. Єжовського (Жешувський технологічний університет).


Детальніше ...