Програма «Майбутнє України»

Запрошуємо старшокласників до участі в програмі «Майбутнє України».

Завдання Програми:

  • виявлення талановитих і обдарованих учнів, їх підтримка та рання професійна орієнтація із залученням вчених вищих навчальних закладів і провідних науково-дослідних центрів України;
  • розвиток інтелектуального потенціалу суспільства шляхом залучення молоді до дослідницької діяльності в науці, техніці, економіці і управлінні;
  • зміцнення інтеграції навчальних закладів усіх рівнів для забезпечення високоякісної освіти.

В рамках цьогорічних заходів щодо співпраці з Малою академією наук України на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ учням запропоновано для наукових досліджень, зокрема, такі теми:

  • Математичне моделювання процесів у хімічному реакторі за допомогою чисел Фібоначчі
  • Кореляційний аналіз – дослідження зв’язку між наборами даних, отриманими у результаті експериментальних вимірювань
  • Регресійний аналіз – побудова математичних моделей за даними, отриманими у результаті експериментальних вимірювань
  • Моделювання кінетики паралельних хімічних реакцій методом Монте-Карло
  • Оцінювання сталості продукційних систем і технологій за допомогою індикаторів
  • Аналіз екологічної сталості регіонів України

Детальніше ...

Read 554 times