Вітаємо випускника кафедри із захистом дисертації

Вітаємо випускника кафедри кібернетики ХТП 2014 року

ПЕТРАША Костянтина Миколайовича

з успішним захистом дисертації:

«Закономірності керованого реакційного спікання, процесів структуроутворення та формування властивостей жаростійких сплавів на основі нікелю»
(наукова спеціальність 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали)

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, який відбувся в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України "10" лютого 2020 року. 

Щиро бажаємо нових наукових здобутків!

Read 445 times