Курс підвищення кваліфікації "Основи інноваційного підприємництва"

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою
"Основи інноваційного підприємництва"

В КПІ ім. Ігоря Сікорського (Інститут післядипломної освіти) з 21 лютого 2017 року розпочинається навчання науково-педагогічних працівників за новим курсом підвищення кваліфікації "Основи інноваційного підприємництва". Курс адресовано викладачам-дослідникам, авторам винаходів і науково-технічних розробок та є обов'язковим для керівників магістерських робіт.

Метою курсу є надання теоретичних знань з основ інноваційного підприємництва, формування практичних умінь в перетворенні наукової розробки в інноваційний бізнес-продукт, затребуваний ринком та створення бізнес-моделі комерціалізації науково-технічної розробки.

Зі змістом навчальної програми можна ознайомитися:

Звертаємо увагу: курс буде ефективним у разі наявності у слухача проекту, який доцільно готувати до комерціалізації. Таким проектом можуть бути: магістерська робота, дисертація, науково-технологічна розробка тощо. Термін навчання – 8 тижнів. Аудиторні заняття проходять 2-3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00. Загальний обсяг програми навчання складає 108 акад. годин (3,6 кредитів ECTS) У разі успішного закінчення навчання слухачі отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського (зразок, затверджений МОН України).

Для зарахування на навчання за програмою підвищення кваліфікації "Основи інноваційного підприємництва" науково-педагогічних працівників у 2016/2017 н.р. науково-педагогічним працівникам необхідно:

  • заповнити заявку за формою 2016/2017 н.р.;
  • підписати її у завідувача кафедри;
  • надати її у відділ підвищення кваліфікації НМК "ІПО".

Термін подачі заявок: до 10 лютого 2017 р.

Відділ підвищення кваліфікації: корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1.

Керівник відділу підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: mi на ipo.kpi.ua

Координатори навчання:
Гущіна Людмила Олексіївна: guschina на ipo.kpi.ua
Логінова Світлана Володимирівна: lana на ipo.kpi.ua

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 204-99-63.

Read 792 times