Атестаційні роботи випускників

Дипломні проекти ОКР "бакалавр"
студентів напряму підготовки 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Випуск 2016 року

Боровікова
Катерина Олександрівна
Комп'ютерний розрахунок процесу біологічного очищення побутових стічних вод завантажити реферат
завантажити записку
Василенко
Роман Іванович
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання формальдегіду окисленням метанолу завантажити реферат
завантажити записку
Журбенко
Ілля Миколайович
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання метанолу із синтез-газу завантажити реферат
завантажити записку
Захарчук
Юрій Миколайович
Комп'ютерний розрахунок процесу отримання ізопропілбензолу завантажити реферат
завантажити записку
Захарчук
Яна Олегівна
Комп’ютерний розрахунок процесу промивання целюлози на барабанних фільтрах завантажити реферат
завантажити записку
Ілляшенко
Катерина Андріївна
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання поліетилену високого тиску безперервним методом завантажити реферат
завантажити записку
Куроченко
Максим Олексійович
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання пропан-2-ону завантажити реферат
завантажити записку
Марченко
Валерія Сергіївна
Комп’ютерний розрахунок процесу зневоднення і грануляції сульфату амонію завантажити реферат
завантажити записку
Мисик
Ольга Сергіївна
Комп’ютерний розрахунок процесу водяної абсорбції аміаку із продувних газів завантажити реферат
завантажити записку
Потапенко
Тетяна Євгеніївна
Комп’ютерний розрахунок конверсії природного газу у виробництві нітратної кислоти завантажити реферат
завантажити записку
Фоменко
Дмитро Костянтинович
Комп’ютерний розрахунок процесу гідрогенізації фенолу завантажити реферат
завантажити записку
Цімболінець
Олег Олегович
Комп’ютерний розрахунок процесу виробництва хлороводневої кислоти методом зануреного горіння завантажити реферат
завантажити записку
Шаган
Дмитрій Володимирович
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання аніліну гідруванням нітробензолу завантажити реферат
завантажити записку


Дипломні роботи ОКР "магістр"

студентів спеціальності 8.05020202 - Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Випуск 2016 року

Ващук
Дмитро Володимирович
Комп'ютерне моделювання кінетики процесів органічного синтезу несиметричних ефірів завантажити реферат
завантажити дисертацію
Гармаш
Роман Вікторович
Комп'ютерне моделювання взаємодії молекули кисню з граню анатазу завантажити реферат
завантажити дисертацію
Минько
Олексій Володимирович
Алгоритм підтримування екоефективних рішень на основі оцінювання життєвого циклу продукційних систем завантажити реферат
завантажити дисертацію
Моцна
Оксана Юріївна
Комп'ютерно-інтегрована система моніторингу та прогнозування якості водних об'єктів завантажити реферат
завантажити дисертацію
Рижко
Марина Валеріївна
Моделювання наносистем ксерогелів з функціональними сульфуро-вмісними групами завантажити реферат
завантажити дисертацію
Скорецька
Іванна Іванівна
Моделювання гетерогенного каталітичного процесу відновлення альдегідів та кетонів завантажити реферат
завантажити дисертацію
Супруненко
Костянтин Сергійович
Моделювання процесу очищення води на органо-неорганічному іоніті завантажити реферат
завантажити дисертацію
Скорецький
Дмитро Олегович
Комп’ютерно-мікропроцесорна система керування технологічними процесами завантажити реферат
завантажити дисертацію


Дипломні проекти ОКР "бакалавр"

студентів напряму підготовки 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Випуск 2015 року

Векшин
Сергій Миколайович
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання стирену дегідруванням етилбензолу завантажити реферат
завантажити записку
Денисюк
Марія Юріївна
Комп’ютерний розрахунок процесу гідрохлорування етину до вінілхлориду завантажити реферат
завантажити записку
Кулібченко
Валерій Миколайович
Комп’ютерний розрахунок процесу каталітичного окиснення діоксиду сульфуру у виробництві сульфатної кислоти завантажити реферат
завантажити записку
Мацібура
Олександр Петрович
Комп’ютерний розрахунок процесу газофазної полімеризації пропілену завантажити реферат
завантажити записку
Панасюк
Роман Васильович
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання ізопропилбензолу завантажити реферат
завантажити записку
Пекний
Степан Вікторович
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання метанолу завантажити реферат
завантажити записку
Слюсар
Євген Олегович
Комп’ютерний розрахунок процесу окиснення амоніаку у виробництві нітратної кислоти завантажити реферат
завантажити записку
Черняк
Артем Юрійович
Комп’ютерний розрахунок процесу синтезу карбаміду завантажити реферат
завантажити записку
Чистяков
Богдан Русланович
Комп’ютерний розрахунок процесу гідрогенізації фенолу завантажити реферат
завантажити записку
Янкаускайте
Валентина Кястутівна
Комп’ютерний розрахунок процесу отримання флокулянта на основі вторинного поліетилентерефталату завантажити реферат
завантажити записку


Дипломні роботи ОКР "магістр"

студентів спеціальності 8.05020202 - Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Випуск 2015 року

Афонін
Геннадій Геннадійович
Моделювання процесу вилучення іонів нікелю з комбінованих розчинів із використанням полімерного та органо-неорганічного іоніту завантажити реферат
завантажити дисертацію
Безсінний
Дмитро Вадимович
Система оцінювання життєвого циклу інгібіторів атмосферної корозії на основі органічних сполук рослинних відходів завантажити реферат
завантажити дисертацію
Виноградов
Євген Вікторович
Управління спецводоочисткою другого контуру АЕС з ВВЕР-1000 завантажити реферат
завантажити дисертацію
Жолудєва
Оксана Сергіївна
Комп'ютерно-інтегрований процес плазмохімічної переробки матеріалів з органічною складовою завантажити реферат
завантажити дисертацію
Маслікевич
Віктор Святославович
Моделювання процесів окиснення перехідних металів в області термодинамічної нестійкості вищих оксидів завантажити реферат
завантажити дисертацію
Набок
Олександр Миколайович
Моделювання процесу очистки газових потоків в циклонному пиловловлювачі завантажити реферат
завантажити дисертацію
Червінський
Василь Олексійович
Моделювання та оптимізація процесів формування біополімерних матеріалів завантажити реферат
завантажити дисертацію