Нормативні документи

[ doc ] Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу

[ doc ] Про Програму першочергових дій щодо реалізації положень Болонського процесу

[ doc ] Про введення в дію "Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ"

[ doc ] Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу

[ doc ] Про розробку ECTS - інформаційного пакету НТУУ "КПІ"

[ doc ] Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки

[ doc ] Про підготовку фахівців Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут"

[ doc ] Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу

[ doc ] Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ"

[ pdf ] Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів (ухвалено Методичною радою НТУУ "КПІ"; протокол N 5 від 19.01.2012 р.)

[ doc ] Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів

[ doc ] Про розробку нових навчальних планів підготовки бакалаврів та робочих навчальних планів на 2006-2007 навчальний рік

[ doc ] Про завдання на виконання наказів МОН та НТУУ "КПІ" щодо впровадження положень Болонського процесу в університеті

[ pdf ] Основні положення Болонського процесу. Впровадження в НТУУ "КПІ"

[ ppt ] Про програму заходів щодо впровадження положень Болонського процесу в університеті

[ pdf ] Положення про призначення персональних та іменних стипендій студентам Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

[ pdf ] Положення про організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ"

[ pdf ] Положення про магістерську атестаційну роботу

[ pdf ] EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM ECTS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ для користувачів з України 2007/2008

[ doc ] Наказ N 4-254 від 25.06.2014 р. "Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами НТУУ "КПІ" у 2014/2015 навчальному році"

[ xls ] Перелік кредитних модулів базової бакалаврської програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (за програмою професійного спрямування) "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва"

[ pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат I курс

pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат II курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат III курс

pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат IV курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Спеціаліст I курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Спеціаліст II курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Магістратура I курс

pdf ] Робочий навчальний план - Магістратура II курс

[ doc ] Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0916 - Хімічна технологія та інженерія

[ doc ] Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 0916 - Хімічна технологія та інженерія

[ doc ] Додаток Б 
[ doc ] Додаток В 
[ doc ] Додатки Г та Д

[ doc ] Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за фахом 092502 - Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

[ doc ] РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо змісту та структури магістерських дисертацій