Бакалаврат

  МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  
 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

[ Завантажити ] Методичні вказівки до виконання
[ Завантажити ] Вимоги до оформлення

ДО УВАГИ ДИПЛОМНИКІВ БАКАЛАВРІВ

Консультації з охорони праці

__ ____ ауд. ___-__к., викладач: __________

Консультації з економічної частини

__ ____ ауд. ___-__к., викладач: __________

АНОТАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
напряму підготовки 6.050202 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

з дисципліни "Системний аналіз складних хіміко-технологічних комплексів"

[ pdf ] ХА-21 Мисик Ольга Сергіївна "Дослідження процесу отримання 1,2-дихлоретану"

[ pdf ] ХА-21 Захарчук Юрій Миколайович "Аналіз процесу отримання вінілхлориду"

[ pdf ] ХА-21 Потапенко Тетяна Євгеніївна "Моделювання процесу отримання оксиду етилену"

[ pdf ] ХА-21 Фоменко Дмитро Костянтинович "Системний аналіз процесу отримання метилового спирту"

[ pdf ] ХА-21 Цимболінець Олег Олегович "Системний аналіз схеми виготовлення соляної кислоти "

[ pdf ] ХА-21 Захарчук Яна Олегівна "Дослідження процесу отримання фенілетилену"

[ pdf ] ХА-21 Боровікова Катерина Олександрівна "Моделювання процесу виготовлення високотемпературного антиоксиданту"

[ pdf ] ХА-21 Журбенко Ілля Миколайович "Системний аналіз схеми процесу хімічного розкладу поліетилентерефталату (ПЕТ)"

[ pdf ] ХА-21 Ілляшенко Катерина Андріївна "Аналіз виробництва поліетилену високого тиску"

[ pdf ] ХА-21 Василенко Роман Іванович "Системний аналіз схеми процесу отримання формальдегіду окисненням метанолу"

[ pdf ] ХА-21 Шаган Дмитро Володимирович "Моделювання процесу отримання аніліну каталітичним відновленням нітробензолу у газовій фазі"

[ pdf ] ХА-21 Куроченко Максим Олексійович "Системний аналіз процесу синтезу аміака"

[ pdf ] ХА-21 Марченко Валерія Сергіївна "Системний аналіз процесу зневоднення та грануляції амоній сульфату"


з дисципліни "Комп'ютерні технології та програмування"
Тема: "Розробка проекту для дослідження алгоритмів сортування даних"

[ pdf ] ХА-41 Ботвинко Тамара Володимирівна

[ pdf ] ХА-41 Жежерун Яна Володимирівна

[ pdf ] ХА-41 Іванов Микола Васильович

[ pdf ] ХА-41 Клименко Дмитро Романович

[ pdf ] ХА-41 Кулевський Євген Олександрович

[ pdf ] ХА-41 Ремінна Каріна Андріївна

[ pdf ] ХА-41 Рибенко Павло Олегович

[ pdf ] ХА-41 Слизькоух Максим Андрійович

[ pdf ] ХА-41 Стефанішина Уляна Савівна

[ pdf ] ХА-41 Тернавський Роман Павлович

[ pdf ] ХА-41 Тесенчук Антон Олександрович

[ pdf ] ХА-41 Хібеба Юрій Юрійович