Магістратура

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ 2017/2018 н.р.

[ завантажити ] Теми магістерських дисертацій магістрантів першого року навчання 2017/2018 н.р.
[ завантажити ] Теми магістерських дисертацій магістрантів другого року навчання 2017/2018 н.р.

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ МАГІСТРІВ

Консультації з економічної частини

__ ____ ауд. ___-__к., викладач: __________

Консультації з охорони праці

__ ____ ауд. ___-__к., викладач: __________

АНОТАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
спеціальності 05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

з дисципліни "Математичні моделі хімічних реакторів"

[ pdf ] ХА-51 Андріюк В.К. "Моделювання реактору окиснення діоксиду сірки"

[ pdf ] ХА-51 Денисюк М.Ю. "Моделювання реактору гідрохлорування етину до вінілхлориду"

[ pdf ] ХА-51 Мацібура О.П. "Моделювання реактору дегідрування бутану"

[ pdf ] ХА-51 Черняк А.Ю. "Моделювання реактору синтезу аміаку аксіального типу"

[ pdf ] ХА-51 Чистяков Б.Р. "Моделювання реактору синтезу аміаку аксіально-радіального типу"

[ pdf ] ХА-51 Кулібченко В.М. "Моделювання реактору окиснення етилену"

[ pdf ] ХА-51 Векшин С.М. "Моделювання адіабатичного двухступеневого реактора дегідрування етилбензолу з утворенням стиролу"

[ pdf ] ХА-51 Пекний С.В. "Моделювання реактора-теплообмінника при прямотоці і протитоці з паровим обігрівом"

[ pdf ] ХА-51 Слюсар Є.О. "Математичне моделювання і оптимізація реактора отримання малеїнового ангідриду із бензолу"

з курсу "Прикладна теорія автоматичного управління – 1. Сучасна теорія автоматичного управління"

[ pdf ] ХА-51 Андріюк В.К. "Підсистема управління значенням електропровідності після деаератора"

[ pdf ] ХА-51 Черняк А.Ю. "Управління значенням показника водневих іонів pH після останнього ПНД"

[ pdf ] ХА-51 Чистяков Б.Р. "Управління електропровідністю в воді блочній знесолюючої установці в другому контурі АЕС з реакторами типу ВВЕР1000"

[ pdf ] ХА-51 Денисюк М.Ю. "Підсистема управління концентрацією заліза в живильній воді парогенератора"

[ pdf ] ХА-51 Кулібченко В.М. "Підсистема управління значенням показника водневих іонів pH в продувальній воді парогенератора"

[ pdf ] ХА-51 Мацібура О.П. "Підсистема управління значенням концентрації кисню після деаератора"

[ pdf ] ХА-51 Панасюк Р.В. "Підсистема управління значенням показника водневих іонів рН після деаератора"

[ pdf ] ХА-51 Пекний С.В. "Керування значенням катіонованої провідності після останнього підігрівача низького тиску"

[ pdf ] ХА-51 Слюсар Є.О. "Підсистема управління значенням температури в деаераторі"

[ pdf ] ХА-51 Векшин С.М. "Підсистема управління значенням катионованої електропровідности в живильній воді парогенератора"