Дисципліни

Орієнтовний перелік дисциплін, які вивчає студент кафедри кібернетики ХТП

БАКАЛАВРАТ

Цикл природничо-наукової підготовки

Вища математика
Комп'ютерна графіка
Програмування
Спеціальні розділи математики
Фізика

Цикл базової підготовки

Економіка і організація виробництва
Електротехніка
Комп'ютерна електроніка
Комп'ютерне моделювання процесів і систем
Метрологія
Охорона праці та цивільний захист
Теорія автоматичного управління
Технології розроблення програмного забезпечення

Цикл професійно-практичної підготовки

Автоматизація технологічних процесів
Вступ до інформаційних технологій
Загальна хімічна технологія
Загальна хімія
Інженерна графіка
Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт
Комп’ютерні мережі
Моделювання процесів тепло- массообміну
Органічна хімія
Принципи сталого розвитку суспільства
Сталі виробництва і технології
Технічні засоби автоматизації
Технологічні вимірювання і прилади
Технологічні об’єкти управління

Цикл базової підготовки за вибором студента

Навчальна дисципліна з екології

Цикл професійно-практичної підготовки за вибором студента

Навчальна дисципліна з моделювання фізико-хімічних явищ
Навчальна дисципліна з прикладної математичної статистики
Навчальна дисципліна з інженерії сталого розвитку
Навчальна дисципліна зі спеціалізованого програмного забезпечення
Навчальна дисципліна з систем автоматизованого проектування
Навчальна дисципліна з ідентифікації систем управління

Цикл соціально-гуманітарної підготовки за вибором студента

Іноземна мова
Іноземна мова професійного спрямування
Навчальна дисципліна з історії
Навчальна дисципліна з права
Навчальна дисципліна з психології
Навчальна дисципліна з української мови
Навчальна дисципліна з філософії
Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором 

МАГІСТРАТУРА

Цикл навчальних дисциплін базової підготовки

Патентознавство та інтелектуальна власність
Сучасна теорія управління

Дослідницька (наукова) компонента

Наукова робота за темою магістерської роботи
Науково-дослідна практика

Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки

Інтелектуальні системи прийняття рішень
Моделювання енергозберігаючих та екологічних систем
Надійність систем автоматизації
Оптимізація складних технологічних систем
Планування оптимального експерименту
Системний аналіз
Сталі виробничі комплекси
Стандартизація та сертифікація
Сучасні інформаційні технології
Сучасні системи автоматичного управління

Цикл навчальних дисциплін базової підготовки (за вибором студента)

Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку
Навчальна дисципліна з педагогіки
Навчальна дисципліна з менеджменту
Практикум іншомовного наукового спілкування

Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки (за вибором студента)

Навчальна дисципліна з моделювання об’єктів і систем у галузі
Навчальна дисципліна з інформаційних технологій у наукових дослідженнях


[ pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат I курс

pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат II курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат III курс

pdf ] Робочий навчальний план - Бакалаврат IV курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Спеціаліст I курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Спеціаліст II курс

[ pdf ] Робочий навчальний план - Магістратура I курс

pdf ] Робочий навчальний план - Магістратура II курс