Програма підготовки доктора філософії

Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії є третім, освітньо-науковим, рівнем вищої освіти і здійснюється в аспірантурі. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра.

Підготовка відбувається за індивідуальним планом роботи аспіранта, включає в себе освітню складову та наукову складову. Освітня складова засвоюється протягом перших двох років, обсягом 9-13 годин аудиторних занять на тиждень. До освітньої складової включені дисципліни, які формують глибинні знання з фахової підготовки, знання іноземної мови та уміння і компетенції дослідника.

Наукова діяльність перші два роки здійснюється паралельно з освітньою складовою, протягом наступних двох років – весь обсяг часу.

Підготовка докторів філософії на нашій кафедрі здійснюється за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Присвоєння кваліфікації докторів філософії відбувається за галузевою ознакою – "Доктор філософії в галузі автоматизації та приладобудування".

Термін підготовки доктора філософії складає 4 роки. Підготовка завершується захистом дисертації на здобуття відповідного ступеня у спеціалізованій вченій раді.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2017 році планується з 25 серпня 2017 року по 31 серпня 2017 року з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (к. 247- 1 корп.)
Пріорітетний день для вступників на наш факультет - 29 серпня 2017 р., вівторок.

З переліком документів можна ознайомитися за посиланням
http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

[ Завантажити ]
ПРОГРАМА фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму доктора філософії
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та
КРИТЕРІЇ оцінювання знань вступників

[ Завантажити ]
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН освітньої складової підготовки доктора філософії
за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"


Сайт відділу аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського [ Перейти ]