Звіти про наукову роботу кафедри

ЗВІТ про наукову роботу кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів у

[ pdf ] 2016 році,      [ pdf ] 2015 році,      [ pdf ] 2014 році,      [ pdf ] 2013 році,      [ pdf ] 2012 році,      [ pdf ] 2011 році,      
[ pdf ] 2010 році,      [ pdf ] 2009 році,      [ pdf ] 2008 році.