Вступ на навчання за програмою магістра

ВСТУП 2019

 

Освітній ступінь магістра здобувається на другому рівні вищої освіти. Прийом на підготовку ступеня магістра за спеціальністю Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та спеціалізацію Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які мають диплом спеціаліста.

Якщо Ви отримали ступінь бакалавра за напрямом підготовки / спеціальністю, відмінною від "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" Ви можете вступати на програму підготовки магістра за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Після завершення цієї програми підготовки Ви зможете:

  • отримати диплом магістра з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій;
  • працювати на всіх посадах, обіймання яких потребує наявності повної вищої освіти;
  • продовжити навчання за програмою підготовки доктора філософії як у нашому університеті, так і в інших вузах України і за кордоном.

Звертаємо Вашу увагу, що документи на програму підготовки магістра подаються лише у паперовому вигляді особисто.

ПРОФЕСІЙНА ЧИ НАУКОВА ПРОГРАМА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ?

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою:

Освітньо-професійна програма розрахована на здобувачів, які планують реалізувати себе у виробничій та комерційній сферах і приступити до трудової діяльності після одержання диплому магістра. Ця програма зосереджена на професійних аспектах діяльності фахівця з автоматизації та комп'ютерно-інтегровані технологій і передбачає потужну практичну підготовку. Тривалість програми 1 рік і 4 місяці. Переважна більшість здобувачів навчається саме за цією програмою.

Освітньо-наукова програма розрахована на здобувачів, які планують реалізувати себе у освітній та науковій сферах і після одержання диплому магістра планують продовжити навчання за програмою доктора філософії. Ця програма, окрім професійних аспектів діяльності фахівця з автоматизації та комп'ютерно-інтегровані технологій, передбачає потужну наукову складову. Тривалість програми 1 рік і 9 місяців.

Проте, будь-які формальні обмеження відсутні. Так, після завершення освітньо-наукової програми Ви маєте повне право на працевлаштування у виробничу або комерційну структуру, а після завершення освітньо-професійної – вступити на навчання до аспірантури.

УМОВИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Рейтинг вступника включає в себе наступні складові:

  • середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому бакалавра (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо);
  • складова творчих досягнень;
  • чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;
  • чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.

Детальніше про розрахунок рейтингу вступника ТУТ (http://pk.kpi.ua/entry-5-course/)

Додаткове вступне випробування мають складати лише вступники, які мають диплом бакалавра за напрямом підготовки / спеціальністю, відмінною від "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Якщо Ви маєте диплом бакалавра за вказаним напрямом підготовки / спеціальністю, додаткове випробування Вам не потрібне. За результатами додаткового випробування визначається можливість подальшої участі вступника у конкурсі. Бали за результатами додаткового вступного випробування не виставляються.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Документи приймаються відбірковою комісією ХТФ
(корпус 16, кімната 126):
з 01 липня по 02 серпня 2019 року
за розкладом роботи http://pk.kpi.ua/schedule/
  Вступні випробування відбудуться у два етапи:
Етап перший – з 05 липня по 09 липня 2019 року.
Етап другий – з 05 серпня по 09 серпня 2019 року.
за графіком, затвердженим Приймальною комісією університету.


10 серпня 2019 року - оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

14 серпня 2019 року, до 1300 - закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

16 серпня 2019 року, до 1300 - закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

15 серпня 2019 року - зарахування вступників за державним замовленням

17 серпня 2019 року - зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб


pdf ] ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації "Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів" та критерії оцінювання знань вступників

pdf ] ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації "Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів"

Перейти ] Інформація для вступників на 5 курс