Показники міжнародної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

Країна
Навчальний заклад, з яким підписано угоду про співробітництво
Дата підписання угоди
Головний напрямок співробітництва
Польща Жешувський технологічний університет ім. І. Лукашевича "Жешувська Політехніка", каф. хімічної інженерії 2005 Комп’ютерне моделювання та проектування складних хіміко-технологічних схем
Німеччина

Дрезденський технічний університет, Інститут технічної хімії

2006  Комп’ютерне моделювання екологічних процесів очищення на цеолітах
Норвегія Університетський коледж м. Йовік 2011  Стале виробництво