Аспірантура

Сайт відділу аспірантури і докторантури НТУУ "КПІ" [ Перейти ]

Програма підготовки доктора філософії з одержанням кваліфікації "Доктор філософії в галузі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій" за унікальною в Україні спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів", термін навчання - 4 роки.

[ Завантажити ]
ПРОГРАМА фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму доктора філософії
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

[ Завантажити ]
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки доктора філософії
за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"


Аспіранти кафедри
 

СЕМЕНЮК Микола Віталійович, з 2013 р., науковий керівник доц. Бойко Т.В.

МІРОШНИЧЕНКО Юлія Анатоліївна, з 2013 р., науковий керівник доц. Бойко Т.В.

КУКУШКІНА Олена Юріївна, з 2014 р., науковий керівник доц. Безносик Ю.О.

ВАВУЛІН Петро Андрійович, з 2014 р., науковий керівник доц. Бойко Т.В.

ДРИБАС Владислав Вікторович, з 2014 р., науковий керівник доц. Квітка О.О.

ЧЕРВІНСЬКИЙ Василь Олексійович, з 2014 р., науковий керівник доц. Сангінова О.В.