Бендюг Владислав Іванович

Бендюг Владислав Іванович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики ХТП

INTELLECTсторінка викладача

відповідальний за напрями "Практика студентів", "e-Кампус" та "Дистанційне навчання"
куратор гр. ХА-31м і гр. ХА-31с


Викладає дисципліни
: Комп'ютерна графіка, Основи сталого розвитку суспільства, Основи комп'ютерно-інтегрованого управління та комп'ютерні мережі, технології об'єктно-орієнтованого програмування, проектування програмних доданків.

Наукові інтереси полягають у сфері техногенної безпеки, сталого розвитку, комп'ютерних наук.

У 2000 році закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". На кафедрі кібернетики ХТП працює з 2002 року, спочатку лаборантом, а з 2003 року - асистентом. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію за напрямом 21.06.01 - Екологічна безпека "Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку".

Автореферат дисертації [ zip ]
Тел.: 0(44) 204-94-01
E-ресурс: бендюг.укр

ORCID logo

На даний момент Бендюг В.І. опублікував понад 80 наукових праць та методичних матеріалів.

Наукові праці (вибірково)

 • Бойко Т.В. Математическое моделирование техногенного риска на основании закона распределения вейбула [Текст] / Т.В. Бойко, В.И. Бендюг, П.А. Вавулин // Математические методы в технике и технологиях ММТТ-26: Сб. трудов XХVI Международ. науч. конф.
 • Бойко Т.В. Оцінка екологічного аспекту сталого розвитку промислових об’єктів [Текст] / Т.В. Бойко, Б.М. Комариста, В.І. Бендюг // Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку: Збірник наук. статей IІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Київ-Рубіжне: НТУУ "КПІ", 2012. – С. 238-240.
 • Салко М.Т. Материальная составляющая оценки безопасности проектируемых промышленных объектов [Текст] / М.Т. Салко, Т.В. Бойко, В.И. Бендюг // Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку: Збірник наук. статей IІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Київ-Рубіжне: НТУУ "КПІ", 2012. – С. 215-217.
 • Бойко Т.В. Оценка экологической опасности проектируемого промышленного объекта [Текст] / Т.В. Бойко, В.И. Бендюг, Б.Н. Комаристая // Математические методы в технике и технологиях ММТТ-25: Сб. трудов XХV Международ. науч. конф.: В10 т. Т. 2. Секция 3,4, Волгоград: Волгогр. гос. техн. у-нт, 2012; Харьков: Национ. техн. у-нт "ХПИ", 2012. - С. 106-108.
 • Бендюг В.И. Оценка опасности промышленного объекта с учётом материального ущерба [Текст] / В.И. Бендюг, М.Т. Салко, Т.В. Бойко / Східно-європейский журнал передових технологій, Харків, 2012, №2 (56) – С. 41-45.

 Методичні матеріали (вибірково)

 • Комп’ютерна графіка: Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.051301 – "Хімічна технологія" [Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В.І.,Складанний Д.М.]. – К: 2012. – 74 с. Систем. вимоги: Windows; Adobe Acrobat Reader – Назва з екрану.
 • Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів напряму підготовки 6.051301 – "Хімічна технологія" [Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В.І., Складанний Д.М.]. – К: 2012. – 84 с. Систем. вимоги: Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до виконання комп’ютерних практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051301 – "Хімічна технологія"[Електронний ресурс]/ [уклад. Бендюг В. І.,Складанний Д. М.]. – К: 2012. – 112 с. Систем. вимоги: Pentium; 128 Mb RAM;Windows 2000, XP, Vista; AdobeAcrobat — Назва з екрану.
 • Основи систем автоматизованого проектування: Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт/ Укл. Статюха Г.О., Шахновський А.М., Безносик Ю.О., Бойко Т.В., Бендюг В.І. К.: НТУУ "КПІ", 2008- 68 с.
 • Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки "Хімічна технологія та інженерія" / Уклад.: Т.В. Бойко, В.І. Бендюг, І.О. Потяженко, О.М. Жигір, А.М. Шахновський, О.С.Бондаренко.- К.; НТУУ "КПІ", 2007. - 128с.
 • Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 286 с. Систем. вимоги: MS Windows; Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 90 с. Систем. вимоги: MS Windows; Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В.І., Комариста Б.М.]. – К: 2014. – 229 с. Систем. вимоги: Adobe Acrobat Reader — Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі: методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К:2014. – 122 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows XP, 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 4; дата отримання грифу 28.04.2014.
 • [ pdf ] Сталі автоматизовані виробничі комплекси: Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи №2 "Оцінювання небезпечності виробничого комплексу в умовах нормальної експлуатації" для студентів спеціальності 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Бойко Т. В.]. – К: 2016. – 38 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування: Методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2016. – 153 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 2. Технології об'єктно-орієнтованого програмування: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2016. – 67 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 3. Проектування програмних доданків: Методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2016. – 255 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.
 • [ pdf ] Прикладне програмне забезпечення - 3. Проектування програмних доданків: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання семестрових завдань для студентів напряму підготовки 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.]. – К: 2016. – 168 с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat – Назва з екрану.