Шахновський Аркадій Маркусович

Шахновський Аркадій Маркусович

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри кібернетики ХТП

відповідальний за організування
дипломного проектування ОКР "Бакалавр"

куратор гр. ХА-41м і гр. ХА-41с

INTELLECTсторінка викладача

Викладає дисципліни: Основи систем автоматизованого проектування, Автоматизація бізнес-процесів, Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт, Основи роботи з сучасними програмними комплексами, Комп'ютерна електроніка, Математичні методи оптимізації, Основи сталого розвитку суспільства.

Науковий напрямок: Моделювання та оптимізація складних хіміко-технологічних систем.

У 2001 році закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. На кафедрі кібернетики ХТП працює з 2000 року, спочатку лаборантом, з 2001 року - асистентом, а з 2003 року - старшим викладачем. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію за напрямом 05.17.21 - Технологія водоочищення “АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ”. 

Визнаний переможцем конкурсів НТУУ "КПІ" в номінації "МОЛОДИЙ ВИКЛАДАЧ-ДОСЛІДНИК - 2006", "МОЛОДИЙ ВИКЛАДАЧ-ДОСЛІДНИК - 2008" (див. статтю "Молодий викладач-дослідник з ХТФ" у газеті "Київський політехнік"). У 2008 році отримав грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (розпорядження Президента України N 207/2008-рп від 26.06.2008) для проведення наукового дослідження "Проектування технологічних схем водного господарства промислового підприємства". 

Автореферат дисертації [завантажити]
Тел.: 0(44) 204-82-12
E-maіl: amshakhn (at) gmail.com


 
Згідно з наказом Комунального позішкільного навчального закладу "Київська Мала академія наук учнівської молоді" Шахновському Аркадію Маркусовичу оголошено подяку за самовіддану роботу з творчо обдарованою учнівською молоддю та плідну співпрацю з КМАНУМ на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2016-2017 навчальному році.
Шахновському Аркадію Маркусовичу надано подяку за особисту участь в організації та проведенні 17-го всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт 2018".


 

Вибрані публікації

  • Галиш В.В. Визначення оптимальних умов процесу одержання комбінованих целюлозно-неорганічних сорбентів [Текст] / В.В. Галиш, А.М. Шахновський, М.Т. Картель, В.В. Мілютін // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2015. – № 1. – С. 96-103.
  • Shakhnovsky A. A model for sustainable water usage networks design [Text] / A. Shakhnovsky, A. Kvitka, G. Poplewski, I. Dzhygyrey. – Water Harmony Project: Water Research Technology. – Norway. – 2015. pp. 23-31.
  • Антоненко, Ю.М. Комп'ютерне моделювання транспортних потоків для оцінки забруднення повітря в умовах міста [Текст] / Ю.М. Антоненко, А.М. Шахновський // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2010. - N 2/10 (44). - c. 37-39.
  • Shakhnovsky A., Kvitka A. On Superstructure Synthesis of Water Conditioning Networks // Proceedings of 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, SSCHE 2009, May 25-29, 2009, Tatranske matliare, Slovakia, 2009. - p. 101.
  • [ link ] Water-efficiency as Indicator for Industrial Plant Sustainability Assessment [Text] / Gennadiy Statyukha, Olexander Kvitka, Arcadiy Shakhnovsky, Iryna Dzhygyrey // Computer Aided Chemical Engineering. - Vol. 26. - 2009. - PP. 1227-1232.
  • Statyukha G., Shakhnovsky A., Jezowski J., Jezowska A., Kvitka A. A methodology for designing industrial water networks // Chemical Engineering Transactions. - 2009. - No 18 , pp. 189-194.
  • Statyukha G., Jezowski J., Shakhnovsky A., Kvitka A. Preliminary analysis of input data for water usage networks design / CHISA-2008: Materials of the 18th International Congress of Chemical and Process Engineering (PRES-11 Special symposia). - Praha, 24th-28th August 2008, P5.29.
  • Shakhnovsky A., Mats I., Statyukha G., Kvitka A. Design of water usage networks for energy and water saving on bakery plant // Proceedings of 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 2008. - p. 70.
  • Shakhnovsky A., Kvitka A., Statyukha G., Jezowski J., Jezowska A. On the statistical analysis of data for the water usage network design // Chemical and process engineering. - 2007. - v. 28. - p. 493-503.
 
Методичні матеріали з курсу "Потоковий курс: Математичні методи оптимізації"  для студентів ХТФ та ІХФ

 

Матеріали для самостійної роботи з курсу 

pdf ] Основи лінійного програмування. Симплекс-таблиці
pdf ] Основи багатокритеріальної оптимізації
pdf ] Основи дискретного програмування
pdf ] Основи динамічного програмування 
pdf ] Основи оптимізації в умовах невизначеності 
pdf ] Екзаменаційні питання та типові задачі
[ pdf ] Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи

pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи №1
pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи №2
pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи №3
pdf ] Методичні вказівки до практичних робіт №4 та №5
pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи №6
pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи №7
pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи №8
rar ] Програмне забезпечення до практичної роботи №8

  

Методичні матеріали для виконання лабораторних і практичних робіт з курсу 
"Автоматизація бізнес-процесів "
 
для студентів ХТФ 


[ pdf ] Методичні вказівки
[ pdf ] Індивідуальні завдання

 
Методичні матеріали з курсу 
"Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт"
 
для студентів ХТФ 

 

pdf ] Методичні вказівки до
практичних (семінарських) занять

pdf ] Матеріали до самостійної роботи
(загальні розділи)
pdf ] Матеріали до самостійної роботи
(Ubuntu Linux)

[ pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи N 1
[ pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи N 2
[ pdf ] Методичні вказівки до практичних робіт N 3, 4

pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8

pdf ] Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи

 

Методичні матеріали з курсу 
"Методи оптимізації об'єктів та систем керування"
 
для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №1
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №2
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №3
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №4
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №5
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №6
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №7

Методичні матеріали з курсу 
"Комп'ютерна електроніка. - 1. Основи електронної схемотехніки"
 
для студентів ХТФ
II семестр 2018/19 навчального року

 

[ pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи N1
(Частини 1 та 2)
[ pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи N2
(Частини 1 та 2)
[ pdf ] Методичні вказівки до практичної роботи N3
(Частини 1 та 2)
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи N1
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи N2
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи N3
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи N4
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи N5
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи N6
[ pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи N7

[ rar ] Каталог схемних файлів для виконання лабораторних робіт
[ rar ] Матеріали до самостійної роботи
(практичний курс)
[ pdf ] Методичні вказівки до виконання
розрахунково-графічної роботи
[ pdf ] Матеріали до самостійної роботи
(теоретичний курс), розділ 1
[ pdf ] Матеріали до самостійної роботи
(теоретичний курс), розділ 2
[ pdf ] Матеріали до самостійної роботи
(теоретичний курс), розділ 3
[ pdf ] Матеріали до самостійної роботи
(теоретичний курс), розділ 4
[ pdf ] Матеріали до самостійної роботи
(теоретичний курс), розділ 5

 

Методичні матеріали з курсу 
"Комп'ютерна електроніка. 2. Основи мікропроцесорної техніки"
 
для студентів ХТФ 

 

pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №1
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №2
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №3
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №4
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №5
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №6
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №7
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №8
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №9
pdf ] Методичні вказівки до лабораторної роботи №10

pdf ] Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи

[ rar ] Каталог схемних файлів для виконання практичних та лабораторних робіт
[ pdf ] Матеріали до самостійної роботи (теоретичний курс)
[ pdf ] Матеріали до самостійної роботи (практичний курс)