Новини (99)

ДО УВАГИ студентів, аспірантів та викладачів кафедри

23–26 вересня 2015 р. в місті Вінниці буде проведено “V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю”. Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді.

Термін подачі матеріалів до 8 червня 2015 р.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА УТОЧНЕНИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК.

Друге інформаційне повідомлення

ДО УВАГИ студентів, аспірантів та викладачів кафедри

З 27 по 29 травня 2015 р. у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" відбудеться ХVIII Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство".

Тематика конференції

Секція 1. Загальна екологія
Секція 2. Техноекологія
Секція 3. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки

Електронна реєстрація на участь у конференції та прийом тез доповідей відбуватиметься з 16 березня по 1 травня 2015 р.

ДО УВАГИ студентів, аспірантів та викладачів кафедри

З 20 по 24 квітня 2015 р. в місті Миргород (на базі санаторію "Хорол") буде проведено І міжнародну наукову конференцію "Сучасні проблеми науки і технологій в умовах забезпечення сталого розвитку економіки" "MPST-І-2015". На конференції буде розглянуто питання

 • Сучасні проблеми хімії та моделювання хіміко-технологічних процесів.
 • Безпека життєдіяльності та переробка токсичних відходів. 
 • Композиційні керамічні та полімерні матеріали.
 • Нанотехнології та наноматеріали.
 • Водопідготовка та очищення стічних вод.
 • Інновації, інвестиційна діяльність та проблеми сталого розвитку.
 • Екологія та економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Для своєчасного формування програми конференції та макета збірника організатори заходу просять надіслати тези доповідей, заявку та копію документів про оплату до 10 квітня 2015 року.

[ завантажити ] Інформаційний лист

ДО УВАГИ студентів, аспірантів та викладачів кафедри

З 23 по 26 вересня 2015 р. в місті Вінниці буде проведено "V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю". Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь та департаментів, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді. 

Подання заявки, текстів доповідей, актів експертизи, копії платіжного доручення про сплату оргвнеску - до 08.06.2015.

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)

 • Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні.
 • Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
 • Інтегроване управління водними ресурсами. 
 • Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
 • Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
 • Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
 • Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
 • Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
 • Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
 • Проблеми екологічних освіти і науки, виховання та культури. 
 • Прилади і методи контролю параметрів навколишнього середовища, речовин, матеріалів та виробів.
 • Хімія довкілля та екотоксикологія. 
 • Проблеми змін клімату та біосфери.
 • Екологія людини та екотрофологія.
 • Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку.
 • Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля.

[ завантажити ] ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Детальну інформацію можна отримати на веб-сайтах кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету (http://ineek.vntu.edu.ua) та Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля (http://eeb.vntu.edu.ua).

Стипендії імені Фулбрайта для студентів старших курсів і випускників ВНЗ на здобуття ступеня магістра у США
Гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни

www.fullbright.org.ua

Fulbright Graduate Student Program пропонує можливість навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ.

Вимоги до кандидатів:

 • мати україньске громадянство та проживати в Україні;
 • володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному академічному середовищі;
 • мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2016 р.);
 • повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

Умови гранту:

 • оплата навчання в університеті;
 • щомісячна стипендія;
 • медичне страхування;
 • квиток в обидва боки.

Кінцевий термін подання заявок - 16 травня 2015 року.

Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного відбору за посиланням: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
Координатор Програми - Інна Бариш ibarysh @ iie.org; student.ukraine @ iie.org
Асистент Програми - office.ukraine @ iie.org

Підготовлено на основі матеріалів інформаційно-освітнього порталу університету 
(Відділ академічної мобільності - Стипендії ім. Фулбрайта для навчанння у США)

Запрошуємо студентів 2 та 3 курсів до літньої школи університету Лейдена (Нідерланди), яка буде проходити на базі Інституту хімії за напрямком "Енергія та стале виробництво", яку присвячено у цьому році штучному фотосинтезу. Участь у літній школі є безоплатною та є можливість отримати стипендію, яка покриє переліт учасника в обидві сторони.

Кінцевий термін подачі документів 1 квітня 2015 року
(а не 1 березня як зазначено на постері заходу)

Детальніше ...  

Підготовлено на основі матеріалів інформаційно-освітнього порталу університету 
(Відділ академічної мобільності - Літня школа в Університеті Лейдена, Нідерланди)

ДО УВАГИ студентів, аспірантів та викладачів кафедри 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю
"ХІМІЯ, ФІЗИКА І ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ"
та семінар "НАНОСТРУКТУРОВАНІ БІОСУМІСНІ / БІОАКТИВНІ МАТЕРІАЛИ"
13–15 травня 2015 р., Київ

Перейти на сайт конференції ...

Напрямки роботи конференції

 1. Теорія хімічної будови та реакційна здатність поверхні твердих тіл
 2. Фізико-хімія поверхневих явищ
 3. Хімія, фізика і технології наноматеріалів
 4. Медико-біологічні і біохімічні аспекти вивчення високодисперсних матеріалів

Ключові дати

 • Завершення реєстрації учасників – 15 березня 2015 р.
 • Завершення прийому тез доповідей – 1 квітня 2015 р.
 • Останній день оплати оргвнеску – 15 квітня 2015 р.

ДО УВАГИ студентів, аспірантів та викладачів кафедри

 Третя міжнародна науково-практична конференція
«ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ – 2015» (результати, проблеми, перспективи) 
12-15 травня 2015 р. Україна, Черкаси

Перейти на сайт конференції ...

Конференція є третім міжнародним зібранням науковців, викладачів, аспірантів, студентів та представників промисловості, яке проводиться на базі Черкаського державного технологічного університету та Черкаського інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту, з метою вивчення передового досвіду розробки, впровадження та поширення інформаційних технологій у сфері інтелектуальних обчислень.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Методологічні аспекти інтелектуальних обчислень:

– концептуальні проблеми інтелектуальних обчислень;
– сучасний стан, задачі та перспективи інтелектуальних обчислень; 
– філософія інтелектуальних обчислень; 
– філософські аспекти штучного інтелекту.

3. Прикладні застосування інтелектуальних обчислень:

– в енергетиці; 
– в освіті та наукових дослідженнях; 
– при обробці зображень та звукових сигналів; 
– при прогнозуванні та попередженні надзвичайних ситуацій; 
– у бізнесі та фінансовій сфері; 
– у біоінформатиці; 
– у веб-системах та додатках; 
– у медицині; 
– у природномовних додатках; 
– у промисловості; 
– у системах підтримки прийняття рішень; 
– у робототехніці; 
– у системах машинного та комп’ютерного зору; 
– у системах навчання та контролю знань; 
– у соціально-економічній сфері.

 

2. Теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень:

– генетичні алгоритми; 
– генетичне програмування; 
– гібридні інтелектуальні технології;
– ДНК-обчислення; 
– еволюційне програмування; 
– розподілені еволюційні алгоритми; 
– експертні системи; 
– інтелектуальні агенти та мультиагентні системи; 
– інтелектуальні імунні системи; 
– інтелектуальний аналіз даних; 
– кооперативні алгоритми; 
– машинне навчання та самонавчання; 
– метаевристики; 
– нейронні мережі та зростаючі мережі; 
– нечітке логічне виведення; 
– нечіткі нейронні мережі; 
– подання знань та їх менеджмент; 
– програмування генетичних виразів; 
– системи класифікації та розпізнавання образів; 
– системи, що базуються на знаннях.


ВАЖЛИВІ ДАТИ

 • 15 березня 2015 – кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей;
 • 20 березня 2015 – кінцевий термін повідомлення про прийняття / відхилення доповіді;
 • 31 березня 2015 – кінцевий термін оплати.

Магістерська програма зі сталого розвитку в Університеті ООН (The United Nations University, Institute for the Advanced Study of Sustainability) є міждисциплінарною і поєднує методи та підходи природничих, соціальних та гуманітарних наук. Програма розрахована на молодих випускників, практиків та професіоналів, які завдяки цьому навчанню зможуть зробити значний внесок у роботу владних структур, приватного сектору, неурядових організацій.

Спеціальності: екологія, сталий розвиток.

Рівень: магістратура.

Розмір гранту: оплата навчання і щомісячна стипендія у розмірі 150 000 йен.

Усі апліканти, які подають документи на навчання на цій програмі, розглядаються як кандидати на отримання стипендії.

Необхідні документи:

 • анкета,
 • довідка про річний прибуток апліканта,
 • довідка про річний прибуток батьків апліканта.

Дедлайн: 27 лютого 2015 року.

Більше на сайті the United Nations University (Institute for the Advanced Study of Sustainability)

 

Вітаємо Янкаускайте Валентину Кястутівнаі (гр. ХА-11), Ващука Дмитра Володимировича (гр. ХА-41м) та Маслікевича Віктора Святославовича (гр. ХА-31м) з призначенням іменної стипендії професора Бондар Алли Григорівни на ІI семеместр 2014 - 2015 н.р.