Фоглер Ольга Миколаївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри кібернетики ХТП

Вчений секретар кафедри КХТП

куратор гр. ХА-31

INTELLECTсторінка викладача

Викладає дисципліниКомп'ютерні методи візуалізації досліджень, Математичне моделювання основних процесів хімічної-технології та хімічних реакторів, Організація наукових досліджень, Основи наукових досліджень, Основи проектування систем автоматизації і систем керування експериментом.

Наукові інтереси полягають у сфері моделювання динаміки полімерних систем.

1988-1994 рр. - НТУУ "КПІ", ХТФ, кафедра КХТП. 1999-2003 рр. - провідний інженер відділу фізики полімерів в інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України. 2003 р. - захист кандидатської дисертації, присвоєння ступеню кандидата фізико-математичних наук. 2003-2004 рр. - науковий співробітник відділу фізики полімерів в інституті хімії високомолекулярних сполук. З 2004 р. - старший викладач кафедри КХТП НТУУ "КПІ".

Автореферат дисертації [ zip ]
Тел.: 0(44) 204-82- 12 

E- maіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові праці (вибірково)

 • В.В. Клепко, О.Н. Жигір, М.М. Міненко. Особливості механізму іонної провідності полімерних електролітів на основі ПЕО-ППО-ПЕО блоккополімеру. ХІI Українська конференція з високомолекулярних сполук "ВМС-2010". Тези доповідей. - Київ: 2010. - С. 104.
 • Мужев В.В., Чарнецкая А.Г., Шекера О.В., Жигір О.М. Влияние химической природы экстедеоа на теплофизические свойства фторсодержащих полиуретаномочевин // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. Сборник научных трудов, 2008.- Вып. 14. - с. 237-242.
 • Нізельський Ю.М., Козак Н.В., Клепко В.В., Жигір О.М., Мніх Н.В., Міненко М.М., Потяженко І.О. Діелектрична релаксація і електропровідність зшитих поліуретанів, наноструктурованих in situ комплексами металів. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Збірник наукових прац, 2006.-т.4, N 2.-с.347-360.
 • Mnikh N.V., Kozak N.V., Klepko V.V., Jygir O.M., Nizelskij Yu.M. Dielectric relaxation in polyurethabe networks nanosructured in situ by metal copmplexes. Materials of the international meeting Clusters and nanosructed materials (CNM'2006), October 9-12, 2006, Uzhgorod, Ukraine, 2006. - p.212-213.
 • Скакун Ю.В., Козак Н.В., Нізельський Ю.М., Клепко В.В., Міненко М.М., Жигір О.М., Форменко А.О., Мніх Н.В. Діелектрична релаксація лінійних та зшитих поліуретанів наноструктурованих in situ комплексами металів. - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Структурна релаксація у твердих тілах". - 23-25 травня, 2006 р., Вінниця, - с. 194-195.
 • Zhygir O.N, Statyukha G.A., Kolomiets D.R. Design of dynamics in polymer electrolytes. - 17thInternational Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 august 2006, Praha, Czech Republic. - p. 1268-1269.

Методичні матеріали (вибірково)

 • Методи оптимізації хіміко-технологічних процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"/ Уклад.: С.В. Брановицька, Т. В. Бойко, О.М. Жигір. - К.: НТУУ "КПІ", ВПІ ВПК "Політехніка", 2010. - 36с.
 • Математичне моделювання та застосувння ЕОМ в хімічній технології. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів напрямку підготовки "Хімічна технологія та інженерія" заочної форми навчання/ Уклад.: О. М. Жигір, Т. В. Бойко, І.О. Потяженко. - К.: ВПІ ВПК "Політехніка", 2007. - 32 с.
 • Математичне моделювання та застосувння ЕОМ в хімічній технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки "Хімічна технологія та інженерія" / Уклад.: Т.В. Бойко, В.І.Бендюг, І.О. Потяженко, О.М. Жигір та інш./ 5 осіб. - К.: ВПІ ВПК "Політехніка", 2007. - 32 с.
 • Теорія ймовірностей та випадкові процеси. Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної роботи для студентів напрямку підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" Ч.1. Основи теорії ймовірностей / Уклад.: С.В. Брановицька, Т. В. Бойко, О.М. Жигір. - К.: ВПІ ВПК "Політехніка", 2007. - Ч.1: Основи теорії ймовірностей. - 44 с.
 • Математичні моделі хімічних реакторів та основних ХТП.: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності "Комп'ютерно-інтег-ровані технологічні процеси і виробництва" / Уклад.: О. М. Жигір, Т. В. Бойко, І.О. Потяженко. - К.: ВПІ ВПК "Політехніка", 2007. - Ч.1. - 44 с.

Викладачі

Карта