Теліцина Наталія Євгеніївна

 

Теліцина Наталія Євгеніївна

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри КХТП

intellect.kpi.ua сторінка викладача


Викладає дисципліни
Обчислювальна математика та програмування, Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології.

Наукові інтереси: математичне моделювання в технології будівельних матеріалів, планування активного експерименту в хімічній технології.

          01.09.1996 - 01.03.2002 - студентка стаціонарної форми навчання при кафедрі КХТП ХТФ НТУУ "КПІ".
          01.12.2002 - 06.11.2003 - стажер-дослідник при кафедрі КХТП ІХФ НТУУ "КПІ".
          06.11.2003 - 01.09.2006 - аспірант очної форми навчання при кафедрі КХТП ХТФ НТУУ "КПІ".
          З 1.09.2006 - асистент кафедри КХТП ХТФ, НТУУ "КПІ".
          З 1.09.2011 - старший викладач кафедри КХТП ХТФ, НТУУ "КПІ".
         

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямом 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби "Проектування оптимального складу сухих будівельних сумішей для мурувальних робіт".

Тел.: 0(44) 204-82-12

Викладачі

Карта