Бондаренко Олена Сергіївна

Бондаренко Олена Сергіївна

кандидат хімічних наук, доцент,
доцент кафедри кібернетики ХТП

INTELLECTсторінка викладача


Викладає дисципліни
Обчислювальна математика та програмування, Інформаційні технології.

Наукові інтереси полягають у сфері математичного моделювання хіміко-технологічних процесів.

В 1985 році закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю "Основні процеси хімічних виробництв та хімічна кібернетика" (гр. ХК-91). Навчалась в аспірантурі НТУУ "КПІ". В 1991 р. захистила кандидатську дисертацію. Кандидат хімічних наук (02.00.04 - Фізична хімія). З 1988 р. працює на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів: з 1988 р. - асистентом, а з 1991 р. - доцентом кафедри.

Тел.: 0(44) 204-82-12 
E-maіl: kxtp @ kpi.ua

Наукові праці (вибірково)

  • Потяженко И.А., Телицына Н.Е., Бондаренко Е.С. Оптимизация процесса получения неорганического связующего с использованием метода Монте-Карло // Тези доповідей першої наук.-прак. конф. "Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях", Черкаси, 2008. - с. 177-178.
  • Статюха Г.О., Джигирей І.М., Бондаренко О.С., Левчук С.П. Підходи до прогнозування рівня забруднення повітря двоокисом азоту в м. Києві // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2008. - N 1. - С. 42-47.