Джигирей Ірина Миколаївна

Джигирей Ірина Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики ХТП, 
завідувач Спільної науково-навчальної лабораторії моніторингу екологічної сталості
ННК "Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку" і кафедри КХТП

INTELLECTсторінка викладача    ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-8360-447X

відповідальна за напрям "Веб-компонента кафедри"

Викладає дисципліни:  Основи інженерії та технології сталого розвитку, Сталий інноваційний розвиток, Інклюзивне зелене зростання, Сучасні інформаційні технології, Основи роботи з сучасними програмними комплексами, Інженерія сталого розвитку, Вступ до інформаційних технологій.

Наукові напрямки: синтез розподілених технологічних систем та оцінювання екологічної сталості.

2003 року закінчила Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва". Кваліфікація за дипломом - магістр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Кандидат технічних наук з 2007 року. Дисертацію на тему "Синтез та оптимізація схем очищення стічних вод промислових підприємств" захистила 30.05.2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.13 за спеціальністю 05.17.21 – Технологія водоочищення (диплом № 042629 від 11.10.2007, Київ).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 11 років, у тому числі у НТУУ "КПІ" – 11 років. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації:
– з 01.09.2006 р. по 31.08.2009 р. – асистент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів НТУУ "КПІ";
– з 01.09.2009 р. по 31.12.2012 р. – старший викладач кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів НТУУ "КПІ";
– з 01.01.2013 р. по цей час – доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів НТУУ "КПІ".

Визнана одним з переможців конкурсу НТУУ "КПІ" в номінації "МОЛОДИЙ ВИКЛАДАЧ-ДОСЛІДНИК - 2007" (див. статтю " Ірина Джигирей - викладач і науковець" у газеті "Київський політехнік"). 

Є співрозробником і співлектором курсу "Sustainable Development", викладаваного магістрам університетського коледжу м. Йовік (Норвегія) напряму підготовки "Sustainable Manufacturing" протягом 2011-2015 рр., проводила практичні заняття з цього курсу (дистанційно).

Має 120 публікацій, з них 106 наукових праць (21 у фахових вітчизняних виданнях, 6 у закордонних наукових виданнях, зокрема публікація у журналі з високим імпакт фактором), є співавтором 8 монографій та 6 навчально-методичних праць.

Брала участь у роботі більш ніж 50 науково–технічних і науково-практичних конференцій з опублікуванням тез доповідей.

  • Sustainable development analysis: global and regional contexts / International Council for Science etc.; sci. adv. M. Zgurovsky – K. : NTUU "KPI", 2014. – Part 1. Global analysis of quality and security of life (2013). – 168 p. 
  • Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. 3. Згуровський. – К .: НТУУ "КПІ", 2012. - Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2011-2012). – 232 с.
  • Dzhygyrey, I. Optimal wastewater network design [Text] / J. Jezowski, G. Poplewski, I. Dzhygyrey // Advances in Process System Engineering – Vol. 3. Recent Advances in Sustainable Process Design and Optimization; eds D.C.Y. Foo, M.M. El Halwagi and R.R. Tan. – World Scientific Publishing Co. Pre. Ltd., 2012. – PP. 311-347, 792-796. 
  • A simple sequential approach for designing industrial wastewater treatment networks [Text] / Statyukha G.O., Kvitka O.O., Dzhygyrey I.M., Jezowski J. // Journal of Cleaner Production. – 2008. – Vol.16. – N. 2. – P. 215-224. 
  • Монетаризаційний метод оцінювання впливу життєвого циклу продукційної системи [Текст] / Г.О. Статюха, І.М. Джигирей, Н.Є. Теліцина, Б.М. Комариста // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 659. – С. 169–172. 
  • Статюха Г.А., Квитка А.А., Бойко Т.В., Джигирей И.Н. Использование математических моделей процессов очистки для проектирования распределенных систем очистки сточных вод // Химия и технология воды. – 2006. – № 6.– т. 28. – С. 517–530.

Автореферат дисертації [ zip ]
Тел.: 0(44) 204-82-12
E-maіl: lab.mes @ kpi.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (без пробілів)

Згідно з наказом Комунального позішкільного навчального закладу "Київська Мала академія наук учнівської молоді" Джигирей Ірині Миколаївні оголошено подяку за самовіддану роботу з творчо обдарованою учнівською молоддю та плідну співпрацю з КМАНУМ на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2016-2017 навчальному році.  

 

2017-2018 н.р. Основи сталого розвитку суспільства (ЗФ+ІТС+ФЕА6, ПБФ6+ФБТ, ПБФ5+ЗФ, ФЕА5, ЗФ-з, ММІ-з, ФТІ-з, ПБФ-з, ФЕА-з), Основи інженерії та технології сталого розвитку (ФТІ5, ЗФ+ФТІ6, ІТС6-з, ІФФ-з, ФІОТ-з, ХТФ-з, ФБТ-з), Сталий інноваційний розвиток (ІТС5-з, ІХФ-з, ФАКС-з), Інклюзивне зелене зростання (ЗФ-з)

 

Підсумкова оцінка "автомат" - "05" червня 2018 р. 10:25-13:55 135-7 корп., 17:00-18:30 4 корп.
Залікова контрольна робота
- "06" червня 2018 р. 13:00-20:00 254-4 корп.  
Для отримання семестрової оцінки з кредитного модуля
(05/06/2018 "автоматом" або після написання 06/06/2018 залікової контрольної роботи)
необхідно принести один аркуш А4, з одного боку якого роздруковано титульну сторінку виконаного та позитивно оціненого індивідуального завдання, з другого - анотацію українською.

 

[ pdf ] Розклад семінарських занять ПБФ, ЗФ, ФЕА
[ pdf ] Орієнтовний перелік тем доповідей. Блок I 
[ pdf ] Орієнтовний перелік тем доповідей. Блок II 
[ pdf ] Вимоги до оформлення реферату та критерії оцінювання 
[ xlsx ] Список тем рефератів і результати оцінювання
[ xlsx ] Результати фронтального опитування і підсумкові бали за семестр 
[ pdf ] Питання, що виносяться на залік

Додаткові матеріали
[ pdf ] Екологічний слід

Матеріали до лекцій
[ pdf ] 07/02/2018
[ pdf ] 14/02/2018
[ pdf ] 21/02/2018
[ pdf ] 28/02/2018
[ pdf ] 14/03/2018
[ pdf ] 21/03/2018
[ pdf ] 28/03/2018
[ pdf ] 04/04/2018

 

Вступ до інформаційних технологій
для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології


[ pdf ] Матеріали до лекції 14/09/2017